Fortsæt til indhold

Sektionsfører til taktisk UAS deling ved UASKMP, Efterretningsregimentet i Varde


Sektionsfører til taktisk UAS deling ved UASKMP, Efterretningsregimentet i Varde

Har du mod på at blive en del af en af Hærens nyeste indhentningskapaciteter, og være med til at blive en afgørende del af Unmanned Aerial System kompagniets (UASKMP) taktiske UAS (TUAS), der er blandt de første som indsættes i kamp og de sidste der forlader kampen, så er dét nu du skal søge.
Om os
UASKMP udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet og er garnisoneret i Varde. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle og specialiserede soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

UAS-kompagniets kernevirke består i at udføre luftopklaring og overvågning over alt på kamppladsen, også i dybden, med henblik på at kunne indhente et løbende taktisk efterretningsbillede til brug for brigadechefens beslutningsgrundlag. Dertil kan UAS bistå med målopklaring og ildledningsopgaver.

Foruden TUAS DEL, fremstår kompagniet af to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling. Kapaciteter som er særdeles attraktive værktøjer for 1. brigades operative opgaveløsning.
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende i en TUAS deling, der har til opgave at operere TUAS og levere efterretninger til støtte for BDE kamp i rammen af UAS kompagniet.
Samtidigt er du sektionsfører for 2. sektion.

Som næstkommanderende i delingen leder og kontrollerer du den generelle brugervedligeholdelse af DEL KØTJ og MAT.

Du forestår koordination af TUASDEL materielforvaltning, herunder mønstring, vedligeholdelsestjenesten og alle våben- elektronik- og motoreftersyn.

Du støtter delingsføreren i planlægning, gennemførelse og kontrol af delingens uddannelse, herunder planlægning og gennemførelse af TUASDEL deltagelse i
såvel nationale som Internationale øvelsesaktiviteter.

2. sektion består af seks operatører (KS/SG) og tre analysebefalingsmænd (OS). Din primære opgave som sektionsfører er, at føre sektionen under indsættelse. Det indebærer bl.a. planlægning og iværksættelse af TUAS indhentningsplan pba. modtaget befaling, koordination af stillingsområder, iværksættelse af rekognoscering, kontrol og justering samt føring af nærsikring og nærforsvar.

Du skal tilsikre at TUAS sektionen kontinuerligt kan indhente og levere efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov. Du vil i samarbejde med sektionens analysebefalingsmænd være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for TUAS sektionen. Du er ansvarlig for at føre kontrol med sektionens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsprodukterne.

Under flyvning arbejder du direkte sammen med gruppens operatører for at tilsikre kontinuitet i opgaveløsningen – herunder bidrager du til klargøring af system til launch, landing og transport samt betjener styresystemet ved behov.

Du vil på linje med resten af sektionens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets taktiske UAS, der er under anskaffelse. Operatørkurset forventes gennemført primo 2022. Kurset bliver gennemført af engelsktalende instruktører.

Under garnisonsforhold vil du være primært ansvarlig for planlægning, gennemførelse og kontrol af sektionens funktions- og enhedsuddannelse. Du vil tillige indgå i og få medansvar for gennemførelse af delingens og kompagniets enhedsuddannelse.

Som sektionsfører er du ansvarlig for moral og disciplin i sektionen, og du er garant for at flyvesikkerhed altid vægtes højt under alle forhold. Du er tillige ansvarlig for arbejdstidsplanlægning og –kontrol ved sektionen og i delingsførerens fravær tillige ved delingen. Du er samtaleleder for sektionens tre analysebefalingsmænd.

En naturlig opgave for UAS kompagniet er at bidrage til nuværende og fremtidige internationale operationer. I perioder, hvor UAS kompagniet ikke er indsat i beredskaber og internationale missioner, vil størstedelen af opgaverne være bundet op på funktions- og enhedsuddannelse.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du skal have erfaring med uddannelse og føring af mindst gruppeværdi ved en uddannelsesenhed eller en stående reaktionsstyrke. Vi ser gerne at du har erfaring med taktisk efterretningstjeneste, men dette er ikke et krav. Bare du har viljen og evnen til at ville lære og uddanne dig samt lære fra dig.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige. Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig i dine opgaveløsninger. I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af indhentningsspecialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle. Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Vigtigste er, at du har en professionel indstilling til tjenesten. Du skal have gode militære færdigheder, og så skal du være en god kammerat og kollega. Du skal være topmotiveret til arbejdet med UAS, og du skal have lyst til at dyrke kompagniets positive sociale og faglige rammer.

Har engelskkundskaber svarende til minimum Standard Language Profile niveau 2+ 2 2+ 2 i henhold til NATO STANAG 6001.

Det er ønskeligt, at du har:
• Kendskab til arbejdet med militære og/eller civile droner.
• Efterretningsbaggrund, f.eks. EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste eller tilsvarende.
• MATKEND niveau II.
• Arbejdet med stående styrkeenheder.
• Været udsendt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Samtaler gennemføres i uge 34/35. Ansættelse 1. januar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent