Fortsæt til indhold

To Operative officerer søges til Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet (genopslag)


Operativ officer søges til Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

Ønsker du en operativ karriere, så er der her en mulighed for at dygtiggøre dig yderligere inden for planlægning og føring af operationer på det operative niveau! Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer søger en operativt orienteret major eller orlogskaptajn (M331), der kan bidrage til udvikling og gennemførelse af uddannelse i operationer og operationsplanlægning på det operative niveau.
Om os
Center for Værnsfælles Operationer (CVO) er Forsvarsakademiets videns- og kompetencecenter inden for fagfeltet militære operationer på det operative niveau. Centerets 10 nuværende, faste medarbejder består af militære og civile analytikere samt forskere. Centeret har herudover tre eksterne ph.d.-studerende tilknyttet.

Centrets hovedopgaver er dels udvikling, planlægning og gennemførelse af videregående uddannelser, efteruddannelser og forskning inden for militære operationer. Centret deltager desuden i doktrinudvikling i NATO. CVO indgår desuden i diverse nationale og internationale fora og bidrager med rådgivning og støtte til øvrige dele af Forsvaret. Derudover har CVO en omfattende formidlingsvirksomhed inden for centrets områder.

I CVO er vi i gang med en spændende udviklingsfase. Vi udbygger og udvikler løbende vores uddannelses- og forskningsportefølje samt styrker vores samarbejde med Forsvarets myndigheder samt danske og internationale institutioner. Vi arbejder blandt andet med udviklingen af Forsvarets Master i Militære Studier, uddannelsen i operationsplanlægning på operativt niveau samt udviklingen af en ny tværdisciplinær masteruddannelse med specialisering inden for efterretnings- og cyberområdet.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, hvor dit primære fokus bliver udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelse i militære operationer på Master i Militære Studier. Det er derfor væsentligt, at du trives i undervisningsrollen og motiveres af at formidle din viden til de studerende.

Fra 2023 gennemfører vi uddannelse i militære operationer to gange om året. Vi justerer og forbedrer løbende vores uddannelser og er i gang med en spændende udvikling af undervisningen i militære operationer. Du bliver en del af denne spændende udviklingsproces.

Din samlede opgaveportefølje vil blive fastlagt i samarbejde med dig og din chef, selvfølgelig også afhængigt af dine interesser og kompetencer – samt centrets behov. Du kan også forvente at bidrage til andre af centrets uddannelser og aktiviteter. Omdrejningspunktet i stillingen er imidlertid udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelse i militære operationer.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste, samtidigt med at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.
Institut for Militære Operationer har ligeledes gode erfaringer med at ansætte officerer, som ikke har bopæl på Sjælland på diverse pendlerordninger.

Stillingen giver mulighed skabe sig nogle unikke kompetencer indenfor værnsfælles operationer på det operative niveau, samt et unik mulighed for at uddanne og forme kommende chefer. Stillingen giver mulighed for skabe netværk med store dele af officerskorpset og chefer i forsvaret.

Dit faste tjenestested bliver København. CVO holder til på Svanemøllens Kaserne.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn med stor interesse for værnsfælles operationer. Du har gennemført Master i Militære Studier, stabskursus eller udenlandsk ækvivalerende kursus.

Uanset værnsbaggrund har du erfaring med operationsplanlægning og stabsarbejde, gerne fra en international stab, som minimum på det taktiske niveau, men gerne fra det operative eller militærstrategiske niveau

Du har tidligere haft operative stillinger, og nu vil du gerne bringe dine kompetencer i spil, til gavn for Forsvarets uddannelse af officerer. Du ser desuden mulighederne for at styrke og udvikle operative kompetencer, som vil kvalificere dig til attraktive nationale eller internationale operative stillinger på chefniveau.

Du har en bred erfaring i Forsvaret og et netværk, som du kan trække på ude i strukturen. Du bliver en del af et center og institut med mange opgaver, både faste og ad-hoc. Du arbejder selvstændigt og ikke bange for at tage et initiativ. Du forstår, hvornår det er tid til at være nytænkende og kreativ – og hvornår det handler om at arbejde struktureret og få opgaven løst.

Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, men det afgørende er dine kompetencer inden for militære operationer – og at du formår at formidle din viden i skrift og tale.

Centeret har engelsk som internt arbejdssprog, da to af de nuværende medarbejdere udelukkende taler og skriver engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos IMO souschef, major Martin Oht Henningsen Klitgaard på telefon +45 4185 0587, FIIN FAK-IMO-SC eller internetmail: FAK-IMO-SC@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 15 august 2021. Ansættelsessamtaler vil herefter blive gennemført med henblik på besættelse af stillingerne hurtigst muligt efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent