Fortsæt til indhold

NATO AWACS – Branch Head Quality Assurance ved HQ NAEW&C Force Genopslag


NATO AWACS – Branch Head Quality Assurance ved HQ NAEW&C Force

Attraktiv teknisk stilling for teknisk officer med lyst og vilje til at udvikle egne faglige kompetencer og erfaringer såvel som personlige kompetencer i et udfordrende internationalt miljø.
Om os
NATO E-3A Component Geilenkirchen, Tyskland, er NATO’s multinationale Full Spectrum Air Battle Management enhed, beliggende 70 km sydvest for Düsseldorf Tyskland, tæt på grænsen til Nederlandene. Enheden er på højt beredskab, har hele verden som indsatsområde og deltager med kort varsel i NATO sanktionerede operationer. Det høje operative niveau vedligeholdes ved fast deltagelse i alle flag- og tilsvarende øvelser.

Det danske kontingent består af i alt 17 danske militære medarbejdere tilknyttet NATO, såvel flyvende som ikke flyvende, samt 1 militær og 3 civile danske administrative assistenter ved det danske Nationale Støtte Element. HQ NAEW&C Force i Geilenkirchen er et unikt tjenestested qua placering, sammensætning og størrelse, hvorfor der også lægges vægt på, at du og din familie bliver en aktiv del af det danske kontingent.
Om stillingen
Som chef for Quality Assurance i Logistics Wing en du en del af ledelsen i LOG Wing og rapporterer direkte til Deputy Wing Commander (Logistics). Hertil kommer, at du får en betydelig berøringsflade i forhold til den resterende del af Component, Force HQ og øvrige NATO agencies, idet Quality Assurance Branch er omdrejningspunktet for store dele af den logistiske koordination.
Du bliver chef for en Branch, hvor der er ledelsesmæssig forventning om bred faglig indsigt, initiativ, fleksibilitet, nysgerrighed, fantasi, selvstændighed samt høj kvalitet i udførelsen af opgaver. Du kommer til at stå i spidsen for en Branch, som består af meget velmotiverede medarbejdere, der alle brænder for deres individuelle tekniske speciale og har et meget højt vidensniveau. En af dine hovedopgaver bliver den fortsatte udvikling af Branchen, samt yderligere synliggørelse af denne på tværs af organisationen.

Som Branch Head er du overordnet ansvarlig for følgende primære arbejdsområder:
• Component kvalitetssikringsprogram inklusive alle typer kvalitetsinspektioner på E-3A flyene.
• Ansvarlig for styring og vedligeholdelse af Component Maintenance Standardization and
Evaluation Programme (MSEP), omhandlende inspektioner til validering af standarden af gennemført vedligeholdelse, og teknikeres kompetencer.
• Fejlfinding af komplekse fejl på E-3A flyet som går ud over Technical Orders.
• Component Technical Order bibliotek med distribution af teknisk dokumentation.
• Det daglige tilsyn med E-3A flyets Configuration Management Programme, omfattende oprettelse og administration af dokumentationsmangler, tekniske forbedringsprogrammer og reklamationer.
• Det daglige tilsyn med Component Aircraft Structural Integraty Program, Dropped Object Prevention Program, Foreign Object Damage Program og Forms Documentation Program.
• Opdatering og evaluering af Logistics Wing specifikke procedurer.
• Logistics Wing E-3A Configuration Product Improvement program.
• Initiere, planlægge, tilrettelægge og gennemføre flyvesikkerhedsmæssige undersøgelser i
Logistics Wing på det tekniske område på baggrund af hændelser, herunder samarbejde med Safety Office angående Luftdygtighedsdirektiver.
Om dig
Du er uddannet officer fra Flyvevåbnet, har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (MMS).
Du har en baggrund som teknisk officer i Flyvevåbnet med kendskab til og erfaring fra flyvedligeholdelse på Flyvevåbnets fly på flere niveauer (NIV II & III), det forudsættes derfor, at du har en solid forståelse for teknik, kvalitetsstyring og flysystemer generelt, da der ikke er mulighed for specialist omskoling på flyets systemer. Ud over at varetage den tekniske Quality Control, vil du også være ansvarlig for Component input til den tekniske Airworthiness på E-3A flyene, hvorfor kendskab til luftdygtighed på luftfartøjer er en fordel.
Der vil blive lagt vægt på relevant ledelseserfaring, hvor evnen til at tænke helhedsorienteret og samarbejde aktivt mod helstøbte løsninger er vigtig. Du evner at multitaske og finder det naturligt at håndtere flere opgaver samtidigt. Du er typen der let samarbejder og kommunikerer på tværs af kulturer, og er bevidst om vigtigheden af at udvise passende situationsfornemmelse under fremmede forhold. Vi forventer du udviser en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet idet to arbejdsdage sjældent er ens.
Hvis du forstår at manøvrere i det internationale miljø, er der udpræget frihed under ansvar med stor mulighed for egen udvikling til at søge udfordringer i såvel teknisk som organisatorisk henseende.

Stillingen er for dig, der dels ønsker en professionel udfordring, samt ønsker at give din samlever eller familie en unik mulighed for kulturelle oplevelser, efteruddannelse etc., herunder eventuelle børn en sproglig/kulturel gave for livet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter M331 majorer og orlogskaptajner.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret
Du vil blive udstationeret under udetillægsordning i henhold til FPSBST 566-2(A), det vil sige du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, modtager et skattefrit udetillæg, evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for ægtefællepension og det muligt at forhandle funktionstillæg. Eventuelle børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det velfungerende tyske skole- og børnehave system.
Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International. Udetillægsberegneren finder du på FIIN.

Ansættelsen er betinget af:
- Du består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
- Har gennemført de nødvendige SERE A uddannelse.
- Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
- Bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SNO OL Knud K. Holmsgaard på telefon +45 5084 9239. Du kan også kontakte nuværende stillingsindehaver MJ Christian Corfix Jensen på +45 5015 7159. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Anders Nygaard på telefon + 45 3266 5698.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 29. august 2021 og samtaler forventes gennemført hurtigst muligt derefter, via VTC/SKYPE.

Stillingen er til besættelse den 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent