Fortsæt til indhold

Adjudant til chefen for Flyverkommandoen


Adjudant til chefen for Flyverkommandoen

Er det den helt særlige stilling i Flyvevåbnet, der både kan bibringe dig den unikke indsigt i Forsvaret på strategisk niveau og samtidigt et nært kendskab til Flyvevåbnets og Forsvarets Chefer? Så er denne stilling lige noget for dig.

Chefen for Flyverkommandoen søger den udadvendte, strukturerede og detaljeorienterede officer til virket som Chefens Adjudant.
Om os
Flyverkommandoen består af National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety, Ledelsessektionen og Adjudantursektionen.

Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luft-militære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Om stillingen
Adjudanten indgår i det integrerede team, der udgør en del af adjudantursektionen. Adjudanten skal sammen med sekretæren, den personlige assistent (PA) og militærassistenten (MA) medvirke til at sikre at chefen for Flyverkommandoen møder velforberedt til alt lige fra møder med eksterne samarbejdsparter over besøg ved egne myndigheder til operative mødefora. Nationalt såvel som internationalt. Organisatorisk refereres til CHMA, som er chef for Adjudanturen.

Adjudanten medvirker til planlægningen af generalens aktiviteter på både kort og lang sigt, og bidrager med resten af teamet til anbefaling af prioritering af aktiviteter. På daglig basis følger vi generalens kalender, hvor der veksles mellem fysisk tilstedeværelse, virtuel mødeaktivitet og tjenesterejser. I forbindelse med tjenesterejser i indland og udland deltages efter chefens direktiv, men det er som udgangspunkt adjudanten, der planlægger generalens møde-, besøg- og rejseaktiviteter.

Du vil også indgå i planlægning og gennemførslen af andre større aktiviteter i Flyvevåbnet som eksempelvis VIP-besøg i Flyvevåbnet samt chefens seminarer og konferencer. Du er også ansvarlig for chefens repræsentative opgaver, herunder kontakt til internationale samarbejdsparter samt udarbejdelse af taler og officielle breve.

Gennem virket som adjudant kan du opnå bred indsigt i Flyvevåbnets rolle og op-gaver på strategisk niveau, Flyvevåbnets samarbejde med andre aktører samt unikke oplevelser, alt sammen medvirkende til at udvikle din helhedsforståelse som officer. Som adjudant præsenteres du for et stort netværk, som kan give dig et godt springbræt til din kommende karriere i Forvaret.
Om dig
Du af natur ekstrovert, nysgerrig og holder af at arbejd i et dynamisk tempo og har samtidigt lysten til samarbejde med mange mennesker på tværs af niveauer og værn. Det forventes at du kan arbejde selvstændigt, men også at du formår at arbejde meget tæt sammen med resten af adjudantursektionen, for derigennem at sikre den god og rettidige betjening af Generalen.

Du er struktureret og grundig i opgaveløsning og har ansvarsfølelse for dine opga¬ver. Du er serviceminded, kreativ, fleksibel og loyal, også når planer ændrer sig med kort varsel og opgaverne har korte deadlines.

Det er en fordel at have bred erfaring og netværk fra Forsvaret generelt og i særdeleshed fra Flyvevåbnet, men det er ikke et krav. Det er dog et krav at du kan både skrive og tale engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Knud Christian Borck på FIIN (FKO-F-CHMA) eller på telefon 728 12011.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, KL Ole Johnny Frederiksen (FPS-BA-BS227)på telefon 728 19147.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2021 og der forventes at afholdes samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er planlagt til besættelse senest 1. september 2021.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent