Fortsæt til indhold

Karriererådgiver for chefer og ledere ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Karriererådgiver for chefer og ledere ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Synes du at karriereudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere er vigtig, og kan du lide at gøre en forskel - så har vi stillingen til dig. Nu har du en enestående mulighed for at hjælpe hærens chefer og ledere, med rådgivning om karrieremuligheder og udarbejdelse af tjenesteplaner for deres medarbejdere.
Om os
Vores sektion består lige nu af 25 engagerede og dygtige HR partnere, som udvides med yderligere fem i løbet af efteråret, her kan du blive én af dem.

Vi har fokus på kompetencer frem for grad, hvorfor dine kolleger spænder bredt lige fra kontorfuldmægtige, akademikere til seniorsergenter og op til majorer. Det betyder, at vi i fællesskab, har en enorm viden om alle HR facetter – som vi gerne deler med hinanden og vi prioriterer kompetenceudvikling.

Vi er altid løsningsorienterede og selvom vi er geografisk spredt i Danmark, så deler vi samme faglighed og engagement for Forsvarets mere end almindelige HR.

Kendetegnet for sektionen er at vi respekterer hinandens forskelligheder og erfaringer, har en god humoristisk sans og en uformel tone. Du vil sammen med en ny kollega, blive en del af det eksisterende HR Partner team på to medarbejdere ved myndigheden.
Om stillingen
De to ensartede stillinger som karriererådgiver ved henholdsvis Føringsstøtte regimentet og Jydske Dragonregiment er nyoprettede og tilpasses dig og dine kompetencer– med andre ord, så er du med dine kompetencer med til at forme dens indhold.

Stillingens primære arbejdsområder:
- Karriereplanlægning for den enkelte medarbejder, så det er tydeligt hvad vedkommende kan forvente de kommende fire til seks år. Planlægning sker med hensyn til både medarbejderens ønsker og Hærens behov.
- Karriererådgivning sker mellem samtaleleder og medarbejder. Din rolle bliver at sikre den tværgående rådgivning og hjælpe regimentets chefer og ledere til den rette rettidige rådgivning.

Stillingen som karriererådgiver kræver veludviklede evner til at skabe gode relationer, da du kommer til at samarbejde med mange af Hærens chefer og ledere. Stillingen er desuden et godt springbræt til at erhverve dig mere viden og forståelse for hvordan FPS og myndigheden samarbejder.

Stillingen er en projektstilling med udløb i marts 2024. Der vil såfremt du ønsker det være mulighed for fastansættelse, såfremt det besluttes at implementere projektet i hele hæren. Hvis ikke, vil du blive tilbageført til en stilling ved den myndighed du kom fra.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent.

Du har et godt kendskab til eller interesse for Hærens uddannelser. Herudover prioriterer vi, at du er udadvendt, og fordi du skal ajourføre tjenesteplansdatabasen skal du også have styr på IT. Du skal kunne samarbejde med alle og det er derfor vigtigt at, du besidder en god evne til at kommunikere med alle grader på forskellige niveauer.

Vores arbejde er meget relationsbåret, så det er vigtigt, at du er god til at skabe relationer, er serviceminded og løsningsorienteret. Det er vores mål at skabe den bedst mulige løsning for både den enkelte medarbejder og regimentet.

Vi samarbejder naturligvis på tværs af sektionen og i teamet, men det er nødvendigt at du kan arbejde selvstændigt med en opgave. Både de opgaver du selv identificerer, men også dem som du modtager fra regimentet eller fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Du vil komme lettere fra start, hvis du tidligere har arbejdet med HR, men ellers står vi klar til at lære dig det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i enten Fredericia eller Holstebro. Du bedes skrive i ansøgningen, hvor du ønsker fast tjenestested.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Nicolai Falk Lauritsen på telefon 32 66 59 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2021, samtaler afholdes i uge 33. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent