Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment


Rådighedsstillinger - Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så tilbyder V Uddannelsesbataljon et antal reserveofficersstillinger i bataljonens reserveenhed.

Vi tilbyder stillinger indenfor et bredt spektrum af de militære kernekompetencer - operationer, efterretning og logistik. Så ønsker du en spændende reserveofficersstilling i
Hæren, hvor du kan udvikle dine taktiske kompetencer i rammen af bataljonens interne føringsuddannelse og 2. Brigades føringsuddannelse, så har vi stillingen til dig.
Om os
Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment har specialiseret sig i uddannelsen af Hærens yngste soldater. Vi uddanner førere, gode enkeltkæmpere og infanterister, som udgør grundlaget for Hærens rekruttering til Stående Reaktionsstyrke.

Uddannelsesbataljonen har sine historiske rødder i Opklaringsbataljonen ved Danske Division. Vores kultur og historie bærer præg af denne fortid. Bataljonens enheder har været udsendt flere gange og vi bærer stolt traditionerne videre. Vi værner om fortiden for at sætte rammen og fundamentet for fremtiden. Vi vil gerne være kendte for en høj grad af professionalisme, god mandskabsbehandling og et godt sted at gøre tjeneste.

Uddannelsesbataljonen varetager både Hærens Basisuddannelse og Hærens
Reaktionsstyrkeuddannelse ved Jydske Dragonregiment. Vi deltager i 2. Brigades føringsuddannelse, hvor vi udvikler og vedligeholder bataljonens og personellets operative kompetencer.
Bataljonen består af en stab og tre underafdelinger, hvor Hærens Basisuddannelsen gennemføres ved 1. og 2. HBU-eskadron og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelsen ved 3. HRU-eskadron. Staben består af en NK/STCH, BTNBM, S1, S3, S4 og en LOGHJ.

Bataljonen har en reservestruktur med en stab bestående af S1 (Administration), S2 (Efterretninger), S3 (Operationer) og S4 (Logistik). Reserven skal kunne bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af reserven ved både bataljon og brigade. I tilfælde af krig skal reservestrukturen endvidere kunne bidrage til opretholdelse af den fortsatte uddannelse af nye soldater og enheder ved bataljonen.
Om stillingen
Vi har brug for kollegaer, der kan indgå i en bataljonsstab af reserven som henholdsvis operationsofficer, efterretningsofficer og logistikofficer. Du vil blive tilbudt en designeringsstilling i en af disse funktioner – alt afhængig af dine kompetencer, eget ønske og bataljonens behov. Du vil blive uddannet i rammen af din designeringsfunktion, hvor målet for reserven er, at den kan indgå i brigadens føringsuddannelse som en bataljonsstab.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i bataljonens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion, det årlige seminar for personel af reserven ved Jydske Dragonregiment, samt eventuelle møder ved 2. Brigades reserve.
Om dig
Du er kaptajn af reserven og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren – gerne med erfaring indenfor operationer og/eller efterretninger og erfaring indenfor bataljons- og/eller kompagniniveauet.

Erfaring med stabsarbejde på bataljonsniveau vil være en fordel, men ikke et krav.

Du har gode kommunikative evner, både i skrift og tale, samt har gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste – enten som fast tjenestegørende eller reservist – ved et kamptropsregiment.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kristian Lindskov Kold, kommandør for V JDR på telefon 42 47 09 14, alternativ via mail: jdr-5b-ch@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2021, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende herefter. Husk at anføre i din ansøgning, om du søger hhv. operationsofficer, efterretningsofficer eller logistikofficer.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent