Fortsæt til indhold

HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vil du arbejde med rekruttering og forvaltning af militære medarbejdere og søger du efter at indgå i et stærkt fagligt miljø, der er præget af engagement, intensitet og daglige udfordringer? Så er en spændende og udfordrende stilling som HR-konsulent i Bemandingsafdelingen nu en mulighed.
Om os
Bemandingsafdelingens overordnede opgave er at facilitere bemandingen af Forsvarsministeriets koncern. Herudover varetager afdelingen personeltilpasningsprocesser, samt øvrig drift og udvikling.

Vores element, som er en del af Bemandingssektion 2, har ansvaret for ansættelser og forvaltning af Forsvarets medarbejdere indenfor konstabel-, korporals- og befalingsmandsniveauet. Elementet arbejder med rekrutteringer til alle værn og styrelser i Forsvarsministeriets koncern og vi håndterer en portefølje på op til 11.000 stillinger. Vi er 15 medarbejdere i elementet og vi er en god blanding af både militært og civilt ansatte.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og vi har en kultur, hvor vi vægter faglighed, tryghed, samarbejde, samt lyst og vilje til sparring højt. Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil og vi prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores daglige LEAN-tavlemøder, ugentlige møder i elementet og jævnlige møder i sektionen og afdelingen.

Vi har med succes arbejdet hjemmefra under corona og er på den måde blevet fortrolige med at mødes via elektroniske platforme og det er vores hensigt at drage nytte af den gode kombination mellem hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse fremadrettet.

Geografisk er vi placeret i Ballerup med gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Vi har gode, moderne arbejds- og fællesfaciliteter, cafeteria, motionsrum mm., samt et attraktivt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Som HR-konsulent er du ansvarlig for dine egne rekrutteringer til stillinger indenfor Forsvaret, hvor du i den forbindelse rådgiver og vejleder chefer og ledere ved Forsvarets myndigheder.
Du arbejder med rekrutteringerne fra start til slut, og vil ofte være ansvarlig for en del rekrutteringer på samme tid, hvorfor arbejdsmængden kombineret med funktionens øvrige opgaver til tider kan være høj – om end med en høj grad af selvledelse, medbestemmelse og fleksibilitet.

Du rådgiver Forsvarets myndigheder og chefer i forbindelse med rekrutteringer, lige fra udformning af stillingsopslag, screening af ansøgerfeltet til den konkrete ansættelse. Ligeledes varetager du sagsbehandling af andre områder indenfor HR-området, såsom koordination, vejledning om lønforhold og organisationsændringer, afskedigelser og ikke mindst kontaktbesøg til de myndigheder du støtter.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ambition om at være statens bedste HR-organisation og som et led i det, arbejder Bemandingsafdelingen på at udvikle digitale løsninger og effektivisere processer, til gavn for vores kunder. Derfor har vi igangsat en række HR-projekter, herunder et omfattende arbejde med LEAN og kortlæggelse af vores interne arbejdsprocesser. Dette vil også i større eller mindre grad berøre dit daglige virke i Bemandingsafdelingen.

I forbindelse med opstarten som HR-konsulent vil du gennemgå en målrettet oplæring gennem uddannelse og sidemandsoplæring, der ruster dig godt til at varetage stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen med interesse og/eller erfaring indenfor HR-området, evt. fra en personaleadministrativ stilling.
Alternativt er du en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale, og du er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent i din seneste FOKUS.

Hvis du ikke har en militær baggrund, så har du en kontoruddannelse og en relevant HR-mæssig baggrund, gerne suppleret med minimum 4 modulfag på akademiuddannelsen indenfor relevant speciale eller anden tilsvarende uddannelse.

Vi tilbyder dig et arbejdsmiljø, der værdsætter intern sparring og videndeling – elementer der tilsammen sætter dig i stand til at træffe beslutninger indenfor dit eget ansvarsområde.

Det vil være en fordel, hvis du har brugererfaring med SAP og Captia/Workzone som er vores primære IT systemer, samt at du har kørekort til personbil. Yderligere vil det være en fordel, hvis du har kendskab og erfaring med LEAN.

Det falder dig naturligt at samarbejde med andre og danne relationer på tværs af hele Forsvaret, hvorfor du skal forvente at behandle sager der omhandler alle værn og Beredskabsstyrelsen. Du er en ansvarsbevidst sagsbehandler, der arbejder målrettet med en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen.
Du arbejder professionelt, er udadvendt og kommunikerer klart og tydeligt, såvel i skrift som i tale.
Ansættelsesvilkår
Militær:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er som militært ansat endvidere betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte elementleder, major Anders Siig Jørgensen på mail fps-ba-bs241@mil.dk eller telefon 72 81 91 16.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven.

Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent