Fortsæt til indhold

Oversergent og delingssergent ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Oversergent og delingssergent ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, er du vild med panser og vil du føre 4 af Hærens infanterikampkøretøjer? Så har vi jobbet til dig.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, samt senest på eFP hold 03. Derudover har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er organiseret som et ”rent” IKK kompagni og råder over i alt fire delinger – hvor din tjeneste vil være i en af de tre kampdelinger med ansvar for dit eget hold bestående af i alt tre soldater.

Kompagniet går en spændende tid i møde, der er både opgaver med kort såvel som langt perspektiv. På den korte bane er det opgaven at komme i gang med hverdagen efter en mission, kompagniet skal således på øvelse Brave Lion og den fortsatte udvikling og drift skal sikres. På længere sigt træner kompagniet imod NRI berdskabet i 2023, hvor hele bataljonen er på beredskab.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Du er først og fremmest kommandør på et infanterikampkøretøj (IKK) og ansvarlig for denne samt din besætning såvel under indsættelse samt i forbindelse med den daglige tjeneste på garnison.

Som delingssergent er du overfor delingsføreren ansvarlig for delingens køretøjer samt tilhørende materiel. I samarbejde med kompagniets skydeinstruktør panser er du den primære instruktør i delingen i forbindelse med al uddannelse på IKK. Under indsættelse er du som delingssergent den "opsiddede delingsfører" i dennes fravær. Dette betyder at du i store perioder har ansvaret for føring og indsættelse af hele IKK delingen.

Du vil være en aktiv medspiller i alle kompagniets aktiviteter og skal samarbejde på tværs af delingen og kompagniet omkring uddannelse og vedligeholdelse på IKK.

Det tager tid at dygtiggøre sig både som kommandør og som taktisk fører for en hel IKK deling og du skal påregne, at gøre tjeneste som delingssergent i minimum 4 år efter evt. endt kommandørkursus.
Om dig
Du må gerne have erfaring med stående styrke og helst erfaring som kommandør på et infanterikampkøretøj.
Du er oversergent eller sergent med 3-4 års erfaring i graden.

Det er ønskeligt at du er omskolet til resten af infanterigruppens våben, har kørekort til minimum kategori C og har erfaring med radio 152 og er uddannet IKK kommandør.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med delingen og kompagniets øvrige personel. Du skal udvise initiativ og kunne virke meget selvstændigt, da stillingen giver en del frihed under ansvar.

Du har en god taktisk forståelse på delingsniveau og som minimum kendskab til kompagniniveauet. Du har modet, evnerne og viljen til at tage ansvar for uddannelsen af din deling. Du tager ansvar for dig selv og din besætning. Du ved at I som besætning på en IKK er hinandens øjne, øre, ben og våben i et og du drager omsorg om såvel din IKK som din besætning. Du ved med dig selv at du, din besætning, din deling og kompagniet altid kan blive endnu bedre og du søger aktivt at optimere enhver situation. Både som befalingsmand, som fører og som instruktør.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.
Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad som har gennemført den nødvendige strukturelle videreuddannelse. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent T.K. Madsen på mail LG-1B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent