Fortsæt til indhold

Efterretningsbefalingsmand til føringssektionen ved 1 ISRBTN i Varde (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til føringssektionen ved 1 ISRBTN i Varde (genopslag)

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand ved ST - FØSEK 1 ISRBTN lige noget for dig.
Om os
Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen er garnisoneret på Varde kaserne.

Bataljonen har desuden et betydeligt ansvar for udvikling af kapaciteter og enheder i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen har ansvaret for planlægning og gennemførelse af efterretningsmæssig kursusvirksomhed.

Bataljonen består af en Stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og jordbaseret opklaring. Bataljonen består til daglig af ca. 250 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Ved operativ indsættelse tilgår desuden én opklaringseskadron fra Bornholm.

Vi er en moderne og udviklingsorienteret enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde præger en dynamisk hverdag.

ISRBTN virke kendetegnes ved at vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen. Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet. Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer. Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.

Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften. Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi er rettidige i planlægning og handlekraftige i gennemførelse. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.

Vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden.
Føringssektionen er anden ud af 4 sektioner i stabsdelingen, foruden denne er der også administrationssektionen, forsyningssektionen og vedligeholdelsessektionen.
Sektionen består af 2 oversergenter, 2 sergenter, og 8 konstabler.
Om stillingen
Du vil fungere som efterretningsbefalingsmand i føringssektionen, som er en del af stabsdelingen ved ISRBTN.

Føringssektionen får hjulene til at køre, således bataljonens operationscenter(OPS) og All-Source Intelligence Cell(ASIC), kan koncentrere sig om at planlægge indhentning med vores kapacitetsenheder.

Du deltager i sektionens egne øvelser, bataljonens interne feltøvelser samt brigadens større øvelser.

Da føringssektionen skaber forudsætningen for stabens feltmæssige indsættelse, herunder sikkerheden ved ophold, kan du forvente en del grøn tjeneste. Det forventes at sektionen har gode enkeltkæmper færdigheder, som naturligvis skal vedligeholdes.

Føringssektionen er en helt ny enhed, der officielt blev aktiveret 1. August 2020.

Derfor får du indflydelse på udvikling af enheden, og mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdsdagen, både ved garnisons- og felttjeneste.

Du vil fungere som efterretningsbefalingsmand ved den fremskutte kommandostation(FRKSN). Her forventes det at du er opdateret på fjendens bevægelse i terrænet.

Du skal ved BTNCH anmodning, hurtigt kunne give en opdatering og vurdering om situationen. Foruden en operationsbefalingsmand(OBM) er der også Bataljonschefen, Bataljonsbefalingsmanden samt kører og vognkommandør på den Piranha 5 der fungere som FRKSN.

Ved garnisonstjeneste, vil du fungere som faglærer i flere fag, og stå for den daglige uddannelse af føringssektionen i tæt samarbejde med sektionsføreren.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du elsker udfordringer, at arbejde med store køretøjer og søger hele tiden at forbedre dig i funktionen. Du ved at du har et ansvar for dig selv og dine kollegaer. Du får tingene gjort, og iværksætter selvstændigt løsning af opgaver.

Du er et forbillede for yngre konstabler og befalingsmænd, og hjælper med udviklingen af disse.

Det er ønskeligt at du har følgende kvalifikationer:
Faglærerkursus
Kørekort til B og C
Grundlæggende efterretning (EFR11 + 12)
Krypto operatør
Gode IT færdigheder

Vi vil sørge for den nødvendige uddannelse, der skal til for at løse opgaven.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Oversergent Brian Schmidt på telefon 50 87 83 31 eller på mail EFR-1B-002A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Samtaler gennemføres i uge 32/33. Stillingen er til besættelse 1. september 2021, eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent