Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Officerer af reserven med operativt mindset til reserven ved I panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde


Rådighedsstillinger - Officerer af reserven med operativt mindset til reserven ved I panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde

Vi søger kaptajner af reserven med et operativt mindset og interesse for stabstjeneste til hhv. én stilling som operationsofficer og én som logistikofficer, begge ved I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde.

Drømmer du om at indgå i en bataljon med fokus på det operative virke, samt operationsplanlægning og føring, så har du her muligheden for at blive en vigtig spiller i vores team.
Om os
Bataljonen indgår organisatorisk i 1. Brigade, der er Hærens stående, indsatsparate troppeenhed. Bataljonen er udpeget til at indgå i NATO Readiness Initiative (NRI) beredskab i 2023, hvilket betyder, at vi har et spændende og relevant mål at arbejde frem mod, hvilket kommer til at være styrende for bataljonens og kompagniernes fremadrettede uddannelse.

Til dagligt indgår bataljonen og kompagnier i et tæt samarbejde med Livgardens øvrige enheder og regimentsstab ift. at løfte den lange række af vigtige opgaver, som regimentet løser.

Vores vision er at være en motiverende og attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne. Vi er en bataljon, der gennem faglighed, helstøbt professionalisme og effektivt samvirke med tilgåede enheder kan løse alle typer af opgaver på kamppladsen.
Om stillingen
Stillingerne som operations- og logistikofficer kræver, at du har motivation, lyst og tid til at træne planlægning af operationer, uddannelsesaktiviteter, øvelser og skarpskydninger. Herudover deltager du i KSN aktiviteter i forbindelse med føring af bataljonen, hvilket selvfølgelig giver dig rigtig gode og spændende muligheder for at arbejde med taktik.

Som udgangspunkt bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion i S3 eller S4, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Din tjeneste vil dog ikke altid være begrænset til S3- eller S4-sektionen, og efter behov vil du også skulle kunne indgå i de andre sektioner, herunder efterretningssektionen.

Du skal være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.
Om dig
Du er uddannet kaptajn eller er premierløjtnant, der har gennemført ”føringskursus for reserven underafdeling og/eller bataljon” eller har mod på at gennemføre disse.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for stabstjeneste ved en højere stab, uddannelse af kamptropper eller lignende. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Du har et kendskab til føring af operationer på bataljonsniveau eller tilsvarende. Du har overblik over og interesse for at støtte/styrke sammenhængen mellem de øvrige funktioner i en stab, da du vil få en bred kontaktflade til stabens øvrige medlemmer.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst, men kan også arbejde selvstændigt. Du udviser initiativ og er målrettet med henblik på, at enheden får løst sine opgaver.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du har en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven, og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne hos stabschefen for I/LG, major Philip Kornblit på telefon 25 55 13 78 eller på mail: LG-1B-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter. Stillingerne er til besættelse snarest derefter.

Det er muligt, at ansøge begge stillinger, dvs. den ene er som operationsofficer og den anden som logistikofficer. Du bedes påføre din ansøgning, hvilken stilling du søger, og hvis du søger begge bedes du påføre i hvilken prioritetsorden.

Der er tale om i alt to reservestillinger med tjeneste på Garderkasernen i Høvelte.

For at komme i betragtning beder vi dig sende din ansøgning med minimum tilhørende CV, og relevante uddannelsesbeviser elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent