Fortsæt til indhold

Remonterytter til Gardehusarregimentets Hesteskadron (genopslag)


Remonterytter til Gardehusarregimentets Hesteskadron (genopslag)

Vores Remonterytter går på pension, og derfor søger vi nu en ny medarbejder til stillingen som Remonterytter ved Gardehusarregimentets Hesteskadron.
Om os
Hesteskadronen er en underafdeling under V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet, der består af to rytterdelinger med værnepligtige samt en kommandodeling bestående af en kommandosektion, en remontesektion, en trompetersektion, en vedligeholdelsessektion og en forsyningssektion.

Personellet er overvejende militært ansatte af mange forskellige grader, ligesom eskadronen også rummer enkelte civilt ansatte, lærlinge samt tilknyttede civile konsulenter.

Opgaverne for Hesteskadronen er at stille beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset.

Vi kan blandt andet ses ved Nytårskuren i København, ved jubilæer, runde fødselsdage og udenlandske statsbesøg, samt ved ambassadørmodtagelser og under sommertogter med Kongeskibet Dannebrog. Desuden deltager Hesteskadronen i ceremonielle opgaver for det øvrige Forsvar.
Den ceremonielle opgaveløsning og det daglige hestehold er under chefen for Gardehusarregimentet.

Det værnepligtige personel gennemfører i løbet af deres 12 måneder ved eskadronen Hærens Basisuddannelse.

Eskadronen er kendt som en veldisciplineret enhed, der gennem årene har bevaret sin særlige faglige stolthed og identitet.

Der er 75 heste opstaldet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Her råder vi også over gode, relativt nybyggede faciliteter samt et stort øvelsesterræn.

Samarbejde og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen, hvor vi har en uformel omgangstone og et højt serviceniveau.
Om stillingen
Som remonterytter er du overfor ridelæreren medansvarlig for hestenes korrekte uddannelse og klargøring til eskorter i et tæt samarbejde med det øvrige personel i remontesektionen.

Du deltager som instruktør i rideuddannelsen af både de værnepligtige såvel som det faste personel ved regimentet i både dressur og spring.

Du deltager i udarbejdelse af diverse lister (Microsoft Office) og vedligeholdelse af data (SAP) samt andet forefaldende arbejde, som Ridelæreren, måtte sætte dig til.

Derudover deltager du i eskadronens beredne tjeneste både til hverdag og som en del af eskortestyrken.

Eskadronen har en berider ansat, som vil videreuddanne dig på vores heste. Det forventes, at du har en løbende og god sparring med berideren og ridelæreren, samt arbejder målrettet med at lave de bedste heste til eskadronen.

Du vil evt. i tæt samarbejde med den anden remonterytteren tage rundt i landet og afprøve heste til brug ved eskadronen.
Om dig
Du er tidligere værnepligtig ved Hesteskadronen og meget gerne som tidligere trompeter eller har arbejdet hos os og har derigennem et godt kendskab til eskadronens arbejdsopgaver.

Som værnepligtig var du A-rytter (karakter 4 eller 5).

Du skal arbejde etisk og fagligt korrekt med eskadronens heste og have en god forståelse for den grundlæggende uddannelse af hesten i samarbejde med eskadronens berider.

Du har gode ridekundskaber i både dressur og spring og bør have et grundlæggende, bredt kendskab til hestehold og ridning. Optimalt ser vi gerne, at du har ride kompetencer svarende til LA niveau i både dressur og spring.

Du skal kunne arbejde selvstændigt med pålagte opgaver samt fungere godt i et team.

Som person er du udadvendt, imødekommende og tillidsvækkende.

Du har et godt IT-kendskab og forståelse for samme og du kan let og hurtigt tillære dig nye systemer og sikkert arbejde med disse.

Du har kørekort til personbil og gerne også lastbil.

Du søger jobbet, fordi du ser dig selv gøre en længere varig karriere i Hesteskadronen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Claus D. Müller på telefon 22 47 37 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent