Fortsæt til indhold

HR sagsbehandler til Forsvarets Personalestyrelse


HR sagsbehandler til Forsvarets Personalestyrelse

Er du serviceminded og udadvendt af natur, og sætter du en ære i at arbejde struktureret med administrative opgaver i et lille team?
Så er stillingen som HR-sagsbehandler i Produktionselementet måske noget for dig.
Om os
Vi er en del af Service og Administrationsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Service og Administrationsafdelingen består af fire sektioner.
I produktionselementet varetager vi en bred vifte af opgaver til støtte for alle myndigheder og medarbejdere under Forsvarsministeriets område som blandt andet forvaltning af hæderstegn, ordenstegn og jubilæer, produktion af ID og veterankort, samt håndtering af sikkerhedsgodkendelser samt datadrevne bidrag til HR-ledelsesinformation. Vores element består af en sektionschef samt 7 HR sagsbehandlere.

Vi er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur, hvor vi vægter faglighed, samarbejde samt lyst til sparring højt. Vi har en uformel ledelsesstil og prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores ugemøder samt vores ugentlige erfaringsudvekslingsmøde.
Vi har en fleksibel arbejdsuge på 37 timer, hvor du i høj grad har mulighed for at præge og tilrettelægge din arbejdsdag.
Om stillingen
Dine opgaver vil primært være at bidrage til produktion af ID-kort samt håndtering af sikkerhedsgodkendelser. Du skal klargøre bestillinger til trykning af ID-kort inklusiv eventuel billedbehandling, trykning af selve kortet og den medfølgende registrering af dette i vores administrative system.
Du vil i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsgodkendelser arbejde med en database, der styrer godkendelser og fornyelser af sikkerhedsgodkendelser for medarbejderne på det meste af ministerområdet.

Du vil være i kontakt til både myndigheder og medarbejdere i forbindelse med løsningen af dine opgaver.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse eller at du har en militær baggrund og er udnævnt overkonstabel, overkonstabel-1 eller korporal. Du har stor erfaring med MS Office-pakken, især programmerne Word, Excel og Outlook.

Som person møder du på arbejde med et godt humør, og går til dine opgaver med stor ildhu, og da vi har et tæt samarbejde internt i elementet og på tværs af organisationen, ligger vi stor vægt på, at du er servicemindet, åben og fleksibel.

Herudover ser vi meget gerne, at du har et indgående kendskab til journal- og arkiveringssystemet Workzone samt management- og ressourcestyringssystemet DeMars, da disse systemer er en integreret del af vores hverdag.
Ansættelsesvilkår
Er du civil vil ansættelse og aflønning ske i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.425,36 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær:
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en konstabel-/korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er endvidere betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jan Schou Ellekilde på telefon 7281 9179.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Sådan søger du
Ansøgningsfristen er den 15. august 2021, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften under Forsvarsministeriets område. Forsvarsministeriets område omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent