Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - NSE-befalingsmand (NSEBM) af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Rådighedsstilling - NSE-befalingsmand af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Vi har en stilling ledig som NSE-befalingsmand (NSEBM), hvor du kan bringe både dine militære og civile kompetencer i spil i reserven til glæde og gavn for Bataljonen, Forsvaret og Beredskabet af Danmark.
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelement (NSE) er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle underafdelinger uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Kuwait/Irak, samt eFP fra 2022. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Reserven i 4 NSBTN består i dag af cirka 40 reservister fordelt i STAB og de fem NSE’er.
Som NSEBM er du forankret ved 4 NSE, men din primære opgave vil være at indgå i Reservens Command Team og bistå leder reserve som dennes forlængede arm ved koordinering, planlægning og afvikling af de centrale aktiviteter, som leder reserve er ansvarlig for i bataljonsrammen.

Dine opgaver vil være mangeartede. Dit fokus er på reservens befalingsmænd og konstabler, hvor du fastholder den militære disciplin og fører kontrol med befalingsmandsvirket og reservisternes personlige og feltmæssige optræden. Desuden medvirker du ved ansættelser samt bistår ved personelmæssige spørgsmål fra medarbejdere i befalingsmands- og konstabelgruppen. Ligeledes vil du understøtte 4 NSE med uddannelses- eller realfaglige opgaver.

Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer på mellemlederniveauet og herunder deltage i den grønne militære uddannelse, føringsuddannelse og den logistiske operationsplanlægning.
Du vil blive tilbudt at deltage i bataljonens skydeperioder og andre øvelsesaktiviteter i forhold til bataljonens behov og dine kompetencer.
Har du civil eller militærlogistisk baggrund, vil du også kunne blive tilbudt en særlig specialiseret uddannelse for at kunne gøre tjeneste i en specifik logistisk rolle i NSE’ets virkefelt.

Indkommandering, træning og øvelser tilpasses din civile hverdag. Der er intet krav om, at du kan yde et fast antal indkommanderingsdage, men vi forestiller os, at du mindst kan afse 10 - 15 dage i løbet af et år.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent klar til udnævnelse.

Tjenesten som en del af reserven ved 4 NSBTN bygger på en gensidig forpligtelse.
Vores forpligtelse drejer sig om at skabe muligheder for tjeneste og øvelsesvirksomhed samt relevante supplerende omskolinger og kurser.

Din forpligtelse drejer sig om, at du har lyst og vilje til at byde ind, hvor du ser, at du kan gøre fyldest. Når de to forpligtelser mødes, er det vores erfaring, at vi hver især bliver stærkere.

4 NSBTN er en kompetencetung militær logistikenhed. Det betyder, at vi har fokus på medarbejdernes viden og erfaring, samtidig bruger vi en del ressourcer på at videreuddanne vores medarbejdere.

De kompetencer, vi gerne ser hos dig, ligger indenfor områderne – instruktør, skydning, administration, Host Nation Support og vagttjeneste. Kompetencerne kan du enten have erhvervet i dit militære virke, eller du kan have en civil baggrund indenfor logistik.

Hvis du har lyst til at bruge frihed og fritid hos os samt bidrage med dine erfaringer og viden, vil vi give dig mulighederne for, at du kan tage erfaringer med hjem til din arbejdsplads eller din kommende arbejdsplads til gensidig glæde.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserven,
major Frank B. Davidsen på telefon 22 75 28 04 eller mail: fldavidsen@gmail.com, TRR-4R-S20R@MIL.DK eller sagsbehandler kaptajn Erik A. C. Hoffgaard på telefon 72 83 7403 eller mail: TRR-4B-G01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Stillingen er til besættelse snarest.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fast bopæl

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent