Fortsæt til indhold

Operationsofficer (S5) til staben, 3. CIS-Operationsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet


Operationsofficer (S5) til staben, 3. CIS-Operationsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet

Har du lyst til at blive en del af en dynamisk bataljon, der er ansvarlig for væsentlige dele af Forsvarets kommunikations- og IT infrastruktur, til både nationale og internationalt deployerede operative enheder?
Så er det nu, du skal søge nyt job!
Om os
3. CISOPSBTN består, ud over Command Teamet og staben, af seks andre sektioner: Den operative drift dækkes af Satellitkommunikationssektionen, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor. Implementeringssektionen støtter særligt ifm. anskaffelse af militære kapaciteter, kapacitetsudvikling samt system- og kryptosikkerhed.

Danish Mission Networking-sektionen, forestår udvikling og tilpasning af de implementerede systemers interoperabilitet til Danmarks internationale samarbejdspartnere. Derudover indgår uddannelsessektionen som blandt andet står for Forsvarets Cyberværnepligt samt IT- og kryptokurser og Hærens fjernundervisning.

I staben indgår, udover stabschefen, otte motiverede medarbejdere. Staben spiller en væsentlig rolle i at koordinere indsatsen internt mellem sektionerne, såvel som til eksterne samarbejdspartnere. Staben er organiseret i en S1-S5 struktur.

Bataljonens høje faglige niveau og operative forståelse, skal tilsikre gode og solide føringsstøtteløsninger til drift og støtte ved de operative enheder inden for alle værn. Standardløsninger tilpasses i tæt samarbejde med brugerne og regimentets øvrige bataljoner.

Bataljonen har desuden en stor berøringsflade med støttende styrelser, særligt Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Vi har et kontinuerligt samskabende ansvar med FMI ifm. implementering af CIS til det Værnsfælles område.

BTN fokusområder.
Et vigtigt omdrejningspunkt for BTN samlede indsats, er vores fokus på at levere operative systemer til soldaterne og at være responsive overfor enhedernes operative behov for CIS.
Vi vægter også et godt arbejdsmiljø, da vi tror på, at god performance starter ved individets lyst til at møde op og kæmpe for kerneopgaven.
Om stillingen
Er digitalisering af kamppladsen interessant for dig? I de kommende år vil en væsentlig del af opgaverne i 3. CISOPSBTN være fokuseret mod brigade CIS (BDE CIS) og koordination hhv. deltagelse i arbejdsgrupper, der formeres under KUA´s Projektimplementeringsgruppe (PIMG) BDE CIS.

Der venter mange spændende opgaver, hvor staben bliver et væsentligt omdrejningspunkt for de mange input og analysearbejder, der levereres fra bataljonens seks specialesektioner, ind i PIMG arbejdsgrupperne.
Jeg forventer desuden, at staben, til en vis udstrækning, bliver en koordinerende og delegerende kraft ved FSR, der bidrager til virkeliggørelsen af det ambitiøse digitaliseringsprojekt.

Stabens S5 er allerede i gang med at koordinere modtageforretninger med HKO og FMI hv.a. de mange pansrede platforme, der tilgår Hærens myndigheder. FSR har en rolle i de fleste platformsudleveringer, grundet de mange CIS uddannelser, der skal gennemføres forud for ibrugtagning. Denne koordinationsopgave vil du videreføre i funktionen.
I staben arbejder vi med en flad struktur, qua den numeriske størrelse. Derfor refererer du direkte til stabschefen.

Ifm. større projekter, høringssvar og opgaver gennemført via stabsarbejdsmetodik, udvides staben med op til seks sektionschefer, som særlige Subject matter Experts (SME) på hver deres område. 3 CISOPSBTN bidrager substantielt til FSR kvalificering af militære muligheder på CIS området.

Øvrigt vedr. arbejdsvilkår:
Du skal ikke forvente, at arbejdet altid iværksættes med fuldstændig kongruens mellem mål og midler, klare rammer og slige. Dog arbejder vi med de rammer, vi har fået af foresatte og leverer den mest optimale løsning ind for den anviste højre-/ venstrebegrænsning. Vi justerer naturligvis rammerne, hvis et fagligt argument skaber grundlag herfor.

Du har stor medindflydelse på din arbejdsdags tilrettelæggelse og frihed til at planlægge din tid, så job og familieliv hænger godt sammen.

Jeg prioriterer udvikling af mine folk og derfor stiller jeg mig åben over for eksempelvis teknisk efteruddannelse, der kan styrke dig i din ansættelse ved et teknisk regiment.
Om dig
Jeg forventer, at du kan opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere, internt og eksternt. Teknisk forståelse ved tiltrædelse er en fordel men ikke et ultimativt krav. Det forventes dog, at du har interesse og flair for at engagere dig i de tekniske aspekter af opgaveløsningen.

Kort sagt:
Hvis jeg har en meget teknisk funderet kandidat, men uden skyggen af passion, så er det tekniske flair ikke mit afgørende valgkriterie for en ansættelse. Jeg har brug for en OPO, der med eller uden teknisk baggrund, har lyst til at kaste sig passioneret ind i opgaverne.

Derfor:
Hvis du er i tvivl om du har de rette tekniske kompetencer til at søge denne stilling, så søg! Ofte er det i høj grad lige så meget et spørgsmål om den rette profil og indstillingen til egenudvikling, der er afgørende for et godt match - fremfor niveauet af teknisk forståelse fra starten.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til FSR kapaciteter og øvrige nationale enheders generelle indsættelse og anvendelse.

Du er analytisk velfunderet, arbejder målrettet og struktureret og er initiativrig.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren (VUT-I/L HRN) eller tilsvarende, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi forventer, at du besidder gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef ved 3. CIS-operationsstøttebataljon KN Ellen Stensgaard Mortensen på mail: fsr-3b-stch@mil.dk eller tlf. 72826501
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 08. august 2021 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent