Fortsæt til indhold

Warfare Officer til stillingen som Searider og sagsbehandler ved Søværnskommandoens N7 Træning i Korsør.


Warfare Officer til stillingen som Searider og sagsbehandler ved Søværnskommandoens N7 Træning i Korsør.

Warfare Officer
Er du taktisk officer med erfaring fra operative enheder og har du lyst til at være en del af et team af sagsbehandlere/planlæggere og Searidere i Søværnskommandoen? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du får ansvaret for at planlægge Danish Safety And Readiness Checks (DANSARC) og gennemføre Sea Training som Searider for alle Søværnets enheder til international og national indsættelse.
Om os
N7 Træning er en ny sektion under den nye Trænings og Uddannelsesdivision i Søværnskommandoen.

Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at blive de operative kapabiliteter der kan løse pålagte opgaver i hele trusselspekteret. DANSARC modellen vil være det værktøj som er den drivende kraft.
Om stillingen
Jobbet i N7 Træning vil primært tage udgangspunkt i at planlægge strukturerede opkøringsforløb (DANSARC) for søværnets enheder. Der lægges vægt på at kunne levere Seatraining til alle skibstyper og klasser i alle tre eskadrer. Indledningsvis afprøves DANSARC modellen på IVER-kl, ABSL-kl, THET-kl og DIANA-kl. Jobbet tager som udgangspunkt i det operativt taktiske, hvor du vil indgå i WARFARE/OPS/NAV/C2 Searider Teamet.

Du vil i denne forbindelse skulle koordinere tæt med en række forskellige interessenter. Ek-sempelvis FLV HELO Wings og Søværnets uddannelsescentre.

Ud over de primære opgaver i N7T vil du indgå som generel sagsbehandler i søværnskommandoen. Her er opgaverne mangeartede og kan eksempelvis være udfærdigelse af, eller høringssvar til udviklingsskitser, bestemmelser, Indsættelsesdirektiver, STANAGs, SOP’er mv., hvorfor det er en fordel, men ikke noget krav, hvis du har kendskab til sagsbehandling via WORKZONE.

Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med jobbet, og at du som en del af Sø-værnskommandoen vil skulle kunne udsendes i INTOPS.
Der kan forventes ca. 80 til 100 sejldage - generelt fordelt som uge sejladser, plus mulige seminarer og møder udenfor kontoret.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK) samt Taktisk Officerskursus. Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste som taktisk officer i Division 21 eller Division 22, herunder gennemført Danish Operational Sea Training (DOST) ved FOST, eller Division 11, herunder arbejdet med Sea Training og DANSARC.

N7T blev etableret 1. Januar 2021, hvor tiden efterfølgende er anvendt til at videreudvikle og afprøve de forskellige elementer af Sea Training, herunder sammensætte bestemmelser, procedurer og systematikker der understøtter planlægning og gennemførelse. Det forventes at, at du kan drive disse opgaver samtidig med at du er udviklingsorienteret, omstillingsparat, og samtidig kan omsætte fortsatte udviklingstiltag til konkrete handlinger, evaluere dem og videreudvikle på dem.
Det forventes at du udviser en stor grad af selvstændigt i dit arbejde som sagsbehandler i sektionen.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet, og vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau. Du har et bredt netværk i Søværnet og Forsvaret generelt og ved således, hvor du skal henvende dig for inddragelse af ekspertviden på specifikke områder.

Der vil være muligheder for at indgå udviklingskontrakt vedrørende MMS o.l.

Planlægnings og kommunikationsværktøjer som mobiltelefon og Fjernarbejdsplads (FAP) med VTC muligheder, er naturlige faciliteter, hvorfor der er en fleksibel tilgang til arbejdsdage i hjemmet.

Du er egnet til INTOPS og har blåt bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende sam-fund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevis-ning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Fast tjenested vil være Korsør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH N7T Orlogskaptajn Christer Storsveen på telefon 30380770 eller på mail: fko-sv-chn7t@mil.dk eller ved henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Center for Administration, Korsør på telefon 728 56330.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du skrive på mail: fpt-ba-bs228@mil.dk eller ringe til HR konsulent Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 01. AUG 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Samtalerne forventes gennemført uge 31 og 32.
Stillingen er ledig til besættelse 1. oktober 2021, eller efter aftale. Dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent