Fortsæt til indhold

IT-Supporter til kommunikationsområdet i Koncern IT


IT-Supporter til kommunikationsområdet i Koncern IT

Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden, og vil du være med til at sikre et sikkert økonomisk overblik i en afdeling der har mange leverandører og samarbejdspartnere, samt over 19.000 kunder, og har du lyst til at være en del af en afdeling med plads til faglige og personlige udfordringer?
Så er du måske den nye kollega vi har brug for.
Om os
Vi i Kapacitetsansvarlig Koncern IT, dagligt kaldet KAKI er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi leverer IT ydelser til hele Forsvarsministeriets koncern, og vi er en af Danmarks største IT-organisationer. Organisationen er i rivende udvikling og der gennemføres i disse år en markant omstrukturering af Forsvarets IT.

Vores godt 400 medarbejdere leverer IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Arktisk Kommando til Adenbugten. Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør, at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer og betalt frokostpause.

Vores lokaler ligger i Hvidovre, hvor vi bor lyst, tæt på motorvej og med offentligt transport lige til døren.
Om stillingen
I stillingen får du i samarbejde med øvrige dele af sektionen til opgave, at sikre driften af de kommunikationsplatforme Koncern IT stiller til rådighed for Forsvarets ansatte. Vi er meget ambitiøse på området, som vi ønsker at udvikle til et nøgleværktøj i Forsvarets opgaveløsning. Området er under stor udvikling. I skrivende stund er vores IT-services; IP-telefoni, videokonferencer (VTC) og samarbejdsværktøjer som primært er baseret på Cisco Unified Communication.

Konkret betyder det bl.a., at du vil skulle:
• Håndtere sager og problemløse på fejl som ikke kan håndteres ved KAKI servicecenter.
• Være ekspert på den hardware der bruges på Forsvarets klassificerede kommunikationsplatforme. F.eks. VTC-anlæg og IP-telefoner.
• Håndtere og bruge den infrastruktur som anvendes til styring af vores kommunikationsplatforme.

Vores services sikrer at forsvarets medarbejdere kan kommunikere på tværs af hele Forsvarsministeriet og andre dele af staten, samt på tværs af landegrænser på højt klassificerede netværk.

Du vil komme til at indgå i Crypto & Unified Communications sektionen, hvor du vil blive en del af både civile og militære medarbejdere. Vi har en god omgangstone, hvor gensidig respekt er i højsæde. Opgaverne er afvekslende og ofte komplicerede, hvilket kræver samarbejde, høj grad af selvstændighed samt det at kunne holde forretningen i centrum. Ligeledes er der fokus på udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer for, at kunne honorere de krav der bliver stillet til os.

Du vil opleve at få en høj grad af medbestemmelse og tillid fra ledelsen. Arbejdstid kan tilrettelægges, så der tages et rimeligt hensyn til dine behov.
Om dig
Du er udnævnt sergent og har gerne en uddannelse som it-supporter. Alternativt har du interesse for samt erfaring med at arbejde med IT.

Det vigtigste er, at du som person har gåpåmod, er villig til at lære nyt og selv kan tage initiativ til at igangsætte opgaver.

Det er en fordel, hvis du har teknisk forståelse og gerne erfaring for at arbejde med IP-telefoni, VTC og Cisco Jabber enten som superbruger eller gerne som administrator.

Da du vil skulle arbejde en del på klassificerede systemer højere end TTJ vil det være en fordel hvis du allerede er HEM eller CTS-godkendt.

Det er vigtigt, at du kan lide en afvekslende hverdag og kan håndtere pressede situationer.

Erfaring fra Forsvarets operative virke eller øvrige styrelsers er ligeledes en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef kaptajn Patrick Holmegaard på telefon 72 81 44 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruk-tur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.

Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.

Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kunde-centrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent