Fortsæt til indhold

Missionplanner ved Air Transport Wing


Missionplanner ved Air Transport Wing

Har du lyst til et spændende job i meget dynamiske omgivelser?

Vi tilbyder en udfordrende stilling som missionplanner (M112) i operationssektionen ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
ATW er hjemsted for Forsvarets transportfly og inspektionsfly: C-130J Hercules og CL-604 Challenger. Vi træner og udsender flybidrag til hele verden og indsættes jævnligt i verdens brændpunkter. Vores motto er ”Stærk og pålidelig – over alt”.
Om stillingen
Som missionplanner vil du efter endt oplæring være ansvarlig for koordination og planlægning af missioner med ATW fly. Typisk starter planlægningen af en mission med koordination af grundlæggende detaljer som tid og sted. Derefter planlægning af luftrute, koordination af overflyvnings- og landingstilladelser, gods, passagerer, catering m.m. Koordinationen er til tider ret omfattende og dynamisk, og den involverer såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Typiske missioner består af:
• Transport opgaver med gods og/eller personel med C-130J og CL-604.
• Taktiske opgaver med C-130J, herunder ”Low Level” missioner, drop af materiel og/eller personel, kortbane operationer m.v.
• Indsættelse og flyvning i Forsvarets internationale operationer med begge flytyper.
• Overvågningsflyvninger nationalt og internationalt.
• ”VIP” flyvninger for bl.a. Kongehuset og regeringen.

Du kommer til at arbejde i et team af engagerede kollegaer med aktuelle, relevante, alsidige og spændende opgaver. Arbejdsmiljøet er ofte hektisk, og der er behov for fleksibilitet, engagement og initiativ. Der er på nogle tidspunkter behov for fordybelse og på andre tidspunkter behov for, at det skal gå stærkt, når tingene ændrer sig her og nu. Jobbet byder på gode udfordringer og mange muligheder for personlig- som faglig udvikling.

Ud over den daglige opgave med at koordinere og planlægge missioner, vil du også som missionplanner skulle deltage i længerevarende missioner, udsendelser og øvelser, hvor det skønnes nødvendig at have en missionplanner med.

Stillingen kræver gennemgang af en modulopbygget uddannelse, som pt. består af bl.a. en grunduddannelse ved Jeppesen i Denver, USA, On the Job Training (OJT) og sidemandsoplæring i sektionen.
Om dig
• Kan bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. Testen omfatter bl.a. fysik, engelsk, matematik, kritisk tænkning samt en psykologsamtale.
• Kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav (FFB).
• Kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”Nato Secret”.
• Er parat til- og kan vurderes egnet til udsendelse i internationale missioner.
• Kan indgå i glade, positive, målrettede og konstruktive relationer.

Vi forestiller os at du:
Er en handlekraftig, nysgerrig og videbegærlig person, der kan arbejde målrettet, præcist og med høj kvalitet – både selvstændigt og i samarbejde.

Kan fungere i en dynamisk og til tider travl hverdag, og trives med at jonglere med flere arbejdsopgaver på en gang.

Er en dygtig og effektiv kommunikator, både på skrift og i tale, og både på dansk og engelsk.

Allerede nu forretter tjeneste i Forsvaret, eller at du er civil men har aftjent værnepligt/værneret. Personel fra Hæren, Søværnet eller Hjemmeværnet vil ved ansættelsens start blive forsat til Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg..
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til stillingen, uddannelsen, tjenestetider, udsendelsesfrekvens eller lignende.

Du kan kontakte os således: Indtil uge 29: Kaptajn Brian Sørensen (BIS): tlf. 72 84 63 29, e-mail: ATW-A3-501@mil.dk
Fra uge 29: Seniorsergent Kirsten Mariegaard: tlf. 72 84 63 20, e-mail: ATW-A3-404@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Pga ferieperiode kan du skrive til FPS-KTP-M100,M200@mil.dk, hvorefter der er en HR konsulent der kan hjælpe dig.

Ansøgningsfristen er den 22 AUG 2021. Jobsamtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat snarest muligt herefter.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent