Fortsæt til indhold

Afdelingssygeplejerske til Forsvarets Sanitetskommando


Afdelingssygeplejerske til Forsvarets Sanitetskommando

Er faglig udvikling, brug af gode kommunikative evner og lyst til at indgå i et dynamisk samspil med andre sundheds- og militærfaglige kapaciteter noget, du kan relatere dig til i dit nye job, så er det måske dig, vi søger.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Forsvarets Sanitetskommando er placeret i Brabrand, hvor du har din daglige tjeneste i Udviklingsafdelingen. Vi er en dynamisk afdeling, hvor arbejdet veksler mellem planlagte og ad hoc opgaver.

Vi har en fri og uformel tone med respekt og tolerance for hinanden, og vi lægger stor vægt på at løfte i flok og på tværs af faggrupper. Vi er resultatorienterede og sætter en stor ære i at holde en høj faglig standard i løsningen af vores kerneopgaver.
Om stillingen
Du skal varetage udviklingsvirksomhed indenfor det sundhedsfaglige område med hensyn til sanitetsmateriel og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, herunder være rådgiver indenfor det sundheds- og sanitetsfaglige område.

Du skal udføre projektledelse i relation til nye kurser og uddannelser og deltage i udviklingsopgaver, projekt- og kvalitetsudviklingsarbejde.

I forhold til at uddanne og vedligeholde sanitetspersonellets kompetencer skal du varetage sagsbehandling indenfor det sygeplejefaglige område, herunder være ansvarlig for praktikaftaler og koordinere praktikforløb for sanitetspersonellet. Det sker i nært samarbejde med civile myndigheder.

Du vil desuden skulle deltage i uddannelsesrelaterede opgaver, herunder censorvirke og inspektionsvirksomhed.

I samarbejde med oversygeplejersken skal du deltage i udvikling og opdatering af uddannelsen for sygeplejersker i reserven, herunder udvikling af missionsopgaver.
Du kommer også til at deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper.

Sammen med den øvrige stab skal du også løse forskellige administrative opgaver, planlægge kurser og seminarer og indgå i samarbejdet med personalet på Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, der er placeret i Åbyhøj.

Arbejdet er primært dagarbejde, men du må forvente aftenarbejde i forbindelse med kurser og arrangementer. Desuden skal du forvente en del rejseaktivitet i Danmark.

Til stillingen er også knyttet et krav om udsendelse i internationale missioner.
Om dig
Du har autorisation som sygeplejerske og minimum 5 års relevant erhvervserfaring og gerne ledererfaring. Har du en master/diplomuddannelse, er dette bestemt en fordel. Det ses ligeledes som en fordel, at du har kendskab til Forsvaret.

Som person er du handlekraftig og kan tage selvstændige og velovervejede beslutninger. Samtidig med din selvstændighed formår du at samarbejde på tværs af faggrupper med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale på dansk og engelsk. Gode IT-færdigheder i tekstbehandling, Excel og PowerPoint er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Sygeplejersker i staten indgået mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd af 20. november 2019. Aflønning sker på NYLØN med en basisløn på 30.292,48 kr. om måneden. Herudover er der mulighed for forhandling af tillæg på baggrund af dine kvalifikationer og kompetencer. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse inkl. tandvurdering og psykologsamtale forud for ansættelse, ligesom Forsvarets fysiske basiskrav skal bestås.

Du skal tillige gennemføre Forsvarets Sanitetskommandos basisuddannelse for sundhedsfagligt personale. Denne uddannelse foregår i Brabrand og strækker sig over et forløb på 5 uger og gennemføres i februar 2022 (3 uger) og august 2022 (2 uger).

Kontrakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabslæge af 2. grad Susanne Bach Lausten på telefon 72 81 80 50, eller hos oversygeplejerske Jytte Halborg på telefon 72 81 80 55.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR- konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 72 81 91 82.

Vi beder dig sende din ansøgning med tilhørende bilag via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Ansøgningsfristen er 13. august 2021. Vi forventer, at holde ansættelsessamtaler i Brabrand mandag den 23. august 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

13.08.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent