Fortsæt til indhold

Reservestilling – Oversergent, uddannelsesbefalingsmand


Rådighedsstilling – Oversergent, uddannelsesbefalingsmand til JMTO reserve

Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med uddannelsens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
Reserven i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. Geografisk er vi placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du vil som uddannelsesbefalingsmand (UDDBM) indgå i JMTO reserve i en designeringsfunktion og vil være ressourceperson for leder MDU-RES vedr. uddannelser til JMTO reserve i MOVCON Drift Uddannelse reserve (MDU-RES).

Du vil endvidere være den der forestår og gennemfører uddannelse og kurser, som vil bestå af:
• Grundlæggende og vedligeholdende militære uddannelser.
• Militære videreuddannelser.
• Militær føringsuddannelse.
• Civile kurser, herunder f.eks. AMU.
• Funktionsuddannelser relateret til designeringsfunktionerne.

Som UDDBM MDU-RES skal du i samarbejde med leder MDU-RES vedligeholde JMTO-RES uddannelses- og kompetenceskema, samt udfærdige lektionsoversigter og planer til de planlagte uddannelser.
Du skal også indgå i reservens arbejde med at planlægge og gennemføre større eller mindre uddannelser og øvelser, hvor der kan være skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver, både nationalt og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere ca. 30 dages tjeneste om året, fordelt på kortere eller længere perioder.
Om dig
Vi søger en dygtig oversergent, alternativt sergent, fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection – og du har evt. også civil erfaring at byde ind med. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med gennemførelse af uddannelse eller arbejdet i en uddannelsesenhed.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller mail: på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler gennemføres pr. fremmøde, Skype eller telefon. Stillingen tiltrædes snarest muligt eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent