Fortsæt til indhold

Udstationering: Instruktørpilot ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training (Genopslag)


Udstationering: Instruktørpilot ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training

Vi søger en kaptajn eller major, der brænder for at videregive sine flyvefærdigheder til kommende NATO piloter, herunder danske, som instruktør ved Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) på Sheppard Air Force Base i USA.
Om os
Sheppard Air Force Base ligger i det nordlige Texas, Wichita Falls. ENJJPT har siden etableringen uddannet mere end 6.500 piloter til NATO alliancen. Eleverne og instruktørerne kommer fra en række europæiske NATO lande samt USA og Canada.

ENJPPTs mission er:
"Produce the worlds finest NATO pilots with the skills and attitude to succeed in fighter aviation". ENJJPT er kendetegnet ved motiverede og erfarne instruktørpiloter med forskellige operative baggrunde. Eleverne gennemgår et ca. 13 mdr. langt program, og flyver to forskellige flytyper; T-6 og T-38.
Om stillingen
Der ønskes p.t. besat én instruktørstilling ved ENJJPT IFF (Introduction to Fighter Fundamentals) - på T-38 (fase IV).

Din primære opgave vil være at undervise elever fra forskellige lande i de forskellige aspekter af flyvning. Herunder at gennemføre briefinger, flyvninger og debriefinger for at udvikle de færdigheder, der kræves for at kunne flyve et moderne kampfly. Stillingen er specifikt i IFF afdelingen, hvor elever efter de er ”winget”, modtager flyveundervisning i grundlæggende Air to Air og Air to Ground flyvning samt i avanceret taktisk flyvning.

Du vil i samarbejde med nærmeste chef deltage i uddannelse og udvikling af de danske elevers færdigheder, samt monitere/supervisere disse til at kunne bestå det uddannelsesforløb, der kræves for at kunne virke som operativ pilot i det danske Flyvevåben.

Såfremt du er kaptajn vil du eksempelvis efter endt instruktøromskoling kunne blive placeret i en stilling, hvor man deltager i planlægningen af den daglige flyvning (scheduler) eller som ansvarlig for varetagelsen af elevernes færdigheder i kendskab til flyets systemer og ageren i nødsituationer (SELO). Ved siden af din primære opgave vil der også være en lang række muligheder for andre arbejdsområder.

Senere i udstationeringsperioden vil man bl.a. have mulighed for at blive assisterende Flight Commander, som er ansvarlig for uddannelsesplanlægningen. Hvis du er major vil du efter endt omskoling tillige kunne blive Flight Commander med ansvar for 12-14 piloter. Derudover har du mulighed for at blive assisterende SNO – stedfortrædende Ældste danske officer.

Den gennemsnitlige arbejdstid ved ENJJPT er ca. 45 timer ugentligt (se mere under ansættelsesvilkår).
Om dig
Du er uddannet kaptajn eller major i Flyvevåbnet med fighterbaggrund.
Det er et krav, at du kan bestå instruktøruddannelsen "Pilot Instructor Training" (PIT) på den pågældende flytype ved ENJJPT.

Du kan agere i et multinationalt miljø på energisk og diplomatisk vis. Du har interesse for undervisning, er udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket i stressende situationer, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet og kvalitet er i centrum.

Du er analytisk, arbejder struktureret, og du kan lide at arbejde i en enhed, hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har det godt med, at arbejdspresset i perioder er højt, og du lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter sammen med resten af dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om et bredt stillingsopslag for kaptajner og majorer, så stillingens indhold justeres efter den valgte kandidat på løngruppe 4 eller 5. Løngruppe 4 omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter og løngruppe 5 omfatter majorer og orlogskaptajner, begge med krav om pilotuddannelse. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Du skal helbredsmæssigt kunne godkendes i rammen af Sundhedstriaden og opfylder herunder kravene for helbredsmæssig godkendelse til flyvning samt international tjeneste i forhold til militære færdigheder.

Der vil i forbindelse med besættelse af stillingen, åbnes mulighed for at fastlægge et karriereforløb i ny kampflystruktur fremadrettet, efter endt tjeneste ved ENJJPT, idet IFF er direkte forudsætningsskabende for F-35 omskoling.

Stillingerne ønskes besat med start i Pilot Instructor Training klasse primo 2022. Udstationeringsperiode vil være 3½ år med eventuel mulighed for forlængelse.

Som udstationeret får du blandt andet betalt din flytning, din bolig og driften af denne, og du modtager et skattefrit udetillæg. Der er ligeledes forhandlet et fast tillæg som kompensation for de ekstra ugentlige arbejdstimer ved ENJJPT.

Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International. Udetillægsberegneren finder du på intranettet.

Derudover skal ansøgere, kunne bestå sprogtest i engelsk til niveau 3-3-2-2 (Lytte-Tale-Læse-Skrive) ved Forsvarsakademiet samt leve op til kravene i Forsvarets personlige helbredsundersøgelse således, at du er egnet til udsendelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du praktiske spørgsmål vedrørende lokale forhold, såsom skoler, boligforhold, arbejdstilladelser for hustruer etc., er du velkommen til at kontakte SNO OL Michael Munch Rosenkrands (BIT) på FIIN: FKO-F-CHENJP@fiin.dk, eller mobil +1 940 782-4168.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte VFK-F-PSU104, MJ J.C. Aaen (ASA), (FIIN: FKO-F-PSU104@mil.dk) eller mobil 41710714.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Palle Hougaard Hvirvelkær på 7281 9680 eller Fps-ba-bs108.

Ansøgningsfristen er søndag den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 32.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent