Fortsæt til indhold

Handlekraftig, helhedsorienteret og dynamisk søofficer el. seniorsergent som leder for Single Point of Contact.


Handlekraftig, helhedsorienteret og dynamisk seniorsergent som leder for Single Point of Contact.

Er du vores nye leder og omdrejningspunkt i en spændende og udfordrende hverdag i krydsfeltet mellem drift, planlægning, koordination, gennemførsel og optimering? Kan du holde flere bolde i luften uden du mister overblikket, kan du kommunikere på alle niveauer og trives du i en alsidig hverdag?

Passer ovenstående på dig, så er du måske vores nye kollega og leder af Single Point of Contact?
Om os
Flådestation Korsørs kerneopgaver er 1) at yde maritim logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, og 2) drive en operativ flådestation. Vores evne til at støtte og yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden, hvilket betyder, at vores opgaveportefølje er varieret og til tider omfattende.

Flådestation Korsør består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement samt Søværnets Tamburkorps på Nyholm.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen.

Single Point of Contact (elementet) består af en leder, en seniorsergent, en oversergent og to civile overassistenter.
Om stillingen
Du bliver leder af et element bestående af højt kompetente og specialiserede civile og militære medarbejdere, der besidder mangeartede kompetencer til løsning af en bred opgaveportefølje såsom koordination af 1) teknisk assistance - i samarbejde med Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste - til Søværnets sejlende enheder, 2) logistiske behov til skibene, 3) den daglige drift på Flådestation Korsør, og 4) vagten (læs: vagttørne).
Derudover er en løbende opdatering af vores procedurer og bestemmelser, samt sagsbehandling inden for myndighedsbeholdningsområdet i samarbejde med Søværnskommandoen en del af elementets opgaver.

Du er ansvarlig for elementets opgaveløsning, og at elementet løbende udvikler og tilpasser sig i forhold til aktuelle behov lokalt og Søværnets udvikling generelt. Opgaveløsningen foregår i et tæt og tværfagligt samarbejde og dialog med en række kollegaer på flådestationen, Søværnet, eskadrer og de sejlende enheder.
Dette sker selvstændigt og med stor grad af frihed under ansvar.

Inden for daglig tjeneste varetager du – i udgangspunkt – funktionen som daglig Vagthavende Officer for Flådestation Korsør. Uden for daglig tjeneste indgår du i vagtrosten (læs: vagttørn) – sammen med gode kolleger – som Flådestation Korsør Vagthavende Officer på tilkald.

Udgangspunktet for den daglige fysiske tjeneste er Flådestation Korsør, men tilrettelæggelsen af din hverdag kan efter aftale sagtens indeholde hjemmearbejde/ kontor fra andre militære etablissementer. Du vil få udleveret en FAP/FIA til dette formål. Det er os magtpåliggende, at privat- og arbejdsliv på denne måde kan tilrettelægges under reel gensidig hensyntagen.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling. Er du f.eks. kommet dertil i livet, hvor der er behov for mere tid med familien end den normale sejlende tjeneste kan tilbyde, er dette en oplagt mulighed for et spændende job med kurser og efteruddannelse.

Rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med vores Maritime Støtteelementer eller lignende kan forekomme; hvilket er med til at kombinere ”kontordagene” med praktik i felten. En god balance!

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er seniorsergent med baggrund i Søværnet, og gerne med erfaring fra sejlende tjeneste.


Om du er taktikker el. teknikker er ikke det vigtigste; det er derimod din profil og tilgang til opgaveløsningen, hvor evnen til at skabe sammenhænge på tværs af fagområderne sker helhedsorienteret.

Som person er du udadvendt, initiativrig, struktureret, selvstændig, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret og tager fat, inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Du kan begå dig på flere niveauer og fremgår altid som det gode eksempel.

Du trives med at have mange bolde i luften, er proaktiv og handlekraftig i din ageren samt brænder for samarbejde mellem mennesker og ledelse af et element, hvor der er bred faglig indsigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er også slået op som kaptajnløjtnant.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til OK Søren Fage Sørensen 3E-KOR-CHOSS, tlf. 72 85 63 70, alternativt KL Bárður Fríði Sandá SCA-BEM10, tlf. 72 85 75 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. juli 2021. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
Søværnets 3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder til vands og i land løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for flådestationerne, drift af Kystredningstjenesten og Søværnets Overvågningsenhed med decentralt placerede enheder rundt om i landet og i udlandet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande og støtter Søværnet – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent