Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Ingeniørofficerer af reserven til Multinational Division North


Rådighedsstillinger – Ingeniørofficerer af reserven til Multinational Division North

Vil du arbejde med ingeniørtjeneste og operationer på højeste taktiske niveau i et skarpt og multinationalt miljø? Er du officer fra Ingeniørregimentet med en grad af major af reserven og har interesse for operationer og teknisk forståelse, så har du her en enestående mulighed fra en af vore ledige stillinger at opnå en spændende professionel udfordring i det nye NATO divisionshovedkvarter.
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup/Slagelse, Danmark.

MNDN er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MNDN hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MNDN til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Stillingerne er primært i Ingeniørcentret, der er det taktiske divisionshovedkvarters ingeniør videns center og er del af de stillinger som Danmark stiller. Ingeniørcentret bidrager blandt andet med fagligt kvalificerede produkter og leverer rådgivning, der indgår til brug for såvel hovedkvarterets føring af divisionen som i planlægning af operationer. Ingeniøropgaverne løses med tyngde i kampoperationer med baggrund i MNDN skarpe opgaveportefølje.

Til Ingeniørcentret søger vi reserveofficerer til funktionsområderne; Engineer Intelligence, Explosive Threat Management, Infrastructure og Engineer Resources.

Vi søger også en reserveofficer til en stilling i Plancentret. Centret udvikler primært operationsplaner under anvendelse af ”NATO Tactical Planning Process”. Du vil her skulle fungere selvstændigt i et Planning Team som dettes ingeniørplanlægger med hovedopgave at synkronisere ingeniørtjenesten inklusiv CBRN – i.e. tid, rum og opgave - i planerne. Du støttes heri af Ingeniørcentret. Du refererer ved aktivering til funktionerne Branch Head Engineer (oberstløjtnant/DK) samt Team Leader Planning (major).

Du indgår i eller støtter divisionens Crisis Establishment (CE). I fredstid deltager du i centralt planlagte øvelsesaktiviteter og skal forvente 20 indkommanderingsdage om året. Indkommanderingerne omfatter aktuelt to uddannelsesaktiviteter af fem dages varighed hvor der er fokus på funktionel træning samt en større øvelse i divisions- eller korpsramme.

Der kan efter aftale opnås mulighed for yderligere deltagelse i aktiviteter og ingeniørspecifikke projekter, - f.eks. til opdatering af videns produkter. Du vil derved yderligere kunne styrke dine faglige kompetencer, men dette er selvfølgelig styret af dine civile muligheder samt HQ’s prioritering af delopgaver.
Der er rejseaktivitet forbundet med de fleste øvelses og uddannelsesaktiviteter, primært til Baltikum og Polen.

Vi er til daglig et lille ingeniørteam, der med støtte fra bl.a. CE, håndterer alle ingeniørtjenestens, CBRN samt Geospatiale facetter på divisionsniveau. Den daglige ledelse og koordination af ingeniørtjenesten varetages af Engineer Officer Coordinating (major/DK).

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære, synes at det er spændende og har flair for ingeniørtjeneste i operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for din personlige udvikling.
Om dig
Du er major af reserven og er gerne uddannet til BDE niveau. Du har eventuelt gjort tjeneste i en bataljons- eller brigadestab.
Der kan være behov for, at der aftales gennemgang af f.eks. ingeniørkursus for kaptajner og majorer af reserven. Det vil ske på baggrund af en konkret vurdering af dine kompetencer.

Er du kaptajn eller major (M322) af reserven, kan du ansøge om stillingen, dog skal nedenstående krav være opfyldt for udnævnelse:
• Føringskursus - Brigade for reserven, suppleret med en civil uddannelse på niveau 7 (kandidat- eller masteruddannelse) eller
• Canadisk Reserveofficerskursus (PRAOC)
Uddannelserne ses ikke suppleret med MMS enkeltfag, som er tilfældet for udnævnelse af linjen.
• 6 års tjeneste i graden
• 10 dages rådighedstjeneste pr. år de seneste tre år (eller tilsvarende relevant militær erfaring)
• Uddannelsesaftaler kan anvendes i begrænset omfang.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte følgende major Henrik Herbst Andersen (Engineer Officer Coordinating) på telefon 72 83 10 49 / 40 74 07 87 eller mail: mndn-g5-23@fiin.dk. Du kan også kontakte oberstløjtnant Morten Mærkedahl Pedersen (Branch Head Engineer) på telefon 72 82 50 21 eller mail: igr-ti-ch@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent