Fortsæt til indhold

Koordination og Styring i Forsvarskommandoens Økonomidivision søger to generalister


Koordination og Styring i Forsvarskommandoens Økonomidivision søger to generalister

Koordination- og Styringselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision søger nu to engagerede og kvalitetsbevidste kollegaer, der brænder for at sikre professionel økonomistyring inden for et af Danmarks mest interessante ministerområder. Derfor slår vi samlet stillingerne op igen.

Det samlede ministerområde arbejder sammen for fred, frihed og sikkerhed herhjemme samt ude i verden. Det samlede ministerområde har en årlig bevilling på cirka 22 mia. kroner, hvoraf Forsvarskommandoens bevilling udgør 8,5 mia. kroner.
Om os
De ledige stillinger er placeret i Koordinations- og Styringselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision, som organisatorisk er placeret i Forsvarsministeriets Departement. Du vil komme til at sidde i vores afdeling i Karup.

Økonomidivisionen er økonomisk partner for chefer på alle niveauer i Forsvarskommandoen, og rådgiver blandt andet forsvarschefen samt cheferne i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne.

I Koordinations- og Styringselementet har vi en tværgående rolle i forhold til Forsvarskommandoens samlede økonomi, idet vi arbejder for finansdirektøren, der er forsvarschefens og chefen for Forsvarsstabens økonomiske rådgiver. Det betyder, at vi i vores hverdag er helt tæt på den øverste ledelse, hvorfor vi også beskæftiger os med sager, som ofte har stor politisk bevågenhed og interesse.

Koordinations- og Styringselementet er et ungt, tværfagligt og dynamisk team, hvor vi er fælles om at levere høj faglig kvalitet til rette tid. Med afsæt i vores fælles værdier om trivsel, faglighed og professionalisme vil du opleve en alsidig hverdag, hvor der er frihed under ansvar, fleksible arbejdertider samt mulighed for hjemmearbejde.
Om stillingen
For at løse vores opgaver arbejder vi tæt sammen med vores øvrige ca. 100 kollegaer i Økonomidivisionen, militærfaglige samarbejdspartnere i Forsvarskommandoen samt centrale kontorer i Forsvarsministeriets Departement og øvrige styrelser. Dette kræver et skarpt øje for løsninger, der omfavner de mange grene af ministerområdet og samtidig tilgodeser helhedsperspektivet i Forsvarskommandoen.

Vores ambition er således at levere gennemarbejdede bidrag til Forsvarskommandoens ledelse samt vores finansdirektør, hvorfor vi også lægger stor vægt på målrettethed, økonomifaglighed og analytiske evner.

I rammen af departementets udviklingskontrakter vil din faglige og personlige udvikling være en høj prioritet, hvad end du har ambitioner om at skærpe dine analytiske evner, udvide din værktøjskasse inden for projektledelse eller få dyb indsigt i økonomistyring inden for et stort og komplekst ministerområde.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
- planlægning og eksekvering af Forsvarskommandoens budgetproces i samarbejde med dine kollegaer i elementet
- udarbejdelse, konsolidering og kvalitetssikring af den månedlige ledelsesinformation, der er Forsvarsministeriets økonomiske rapporteringsværktøj. Herudover får du en nøglerolle i forbindelse med Finansministeriets kvartalsvise udgiftsopfølgning, styring af de økonomiske rammer, som er udmøntet til kommandoer og myndigheder i Forsvarskommandoen
- bidrage til elementets udarbejdelse af skriftlige produkter og beslutningsoplæg til finansdirektøren, forsvarschefen mfl.
- bidrage til at opgøre Forsvarets udgifter til Kongehuset.

Fælles for opgaverne er, at du skal gå til dem med en veludviklet proces- og talforståelse, og at du er garant for kvalitetssikring af bidrag fra andre dele af Økonomidivisionen.
Om dig
Vi søger en engageret og kvalitetsbevidst medarbejder, der motiveres af at arbejde med økonomistyringsopgaver på et højt fagligt niveau, der kræver en stor grad af tværgående koordinering. Du får en stor berøringsflade, hvorfor du skal kunne evne og værdsætte interessenthåndtering samt formidle komplekse problemstillinger.

Det vil falde dig naturligt at tage ansvar og engagere dig i opgaverne, således at vi sammen kan løse vores opgaver.

Vi forestiller os, at du:
- har flair og forstår økonomi(styring)
- kan anvende Excel med sikker hånd, og stolt viser din nyeste formel eller VBA-kode frem for dine kollegaer
- kan formulere og omsætte økonomi kort, præcist og effektivt på skrift til ledelse og departement
- formår at skabe stærke relationer og praktiserer forretningsforståelse og helhedsperspektiv i hverdagen.

Din uddannelsesbaggrund kan fx være cand.merc, cand.oecon, cand.polit eller cand.scient.pol. Alternativt kan du fx. have en HD-R kombineret med erhvervserfaring fra revisionsbranchen. Du kan derfor både være nyuddannet eller have nogle års erfaring fra andre lignende stillinger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademisk medarbejder og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængigt af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Koordination- og Styringselementet, Mikkel Skov-Jensen på tlf. 25 27 44 25.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Anja Baldorf på tlf. 32 66 51 42.

Ansøgningsfristen er 15. august 2021.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september 2021 eller 1. oktober 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent