Fortsæt til indhold

Konstabel til CIS-Kompagniet ved 1. Føringsstøttebataljon i Holstebro (genopslag)


Konstabel til CIS-Kompagniet ved 1. Føringsstøttebataljon i Holstebro (genopslag)

Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er CIS kompagni/1. Brigade i Holstebro måske enheden, du drømmer om at blive en del af !
Om os
Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.
Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. lige over 100 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha III/V, samt Eagle IV. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialistenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav og vilkår ned til yngste CISMD (Communications and Information Systems-mand) .

Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling. Har du evnerne, viljen og disciplin, er der på sigt mulighed for at specialisere sig inden for en fagteknisk uddannelse ved os.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været i CIS-faget længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, opgaveløsning, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater i kompagniet.
Vi er en del af 1. Brigade og vi løfter i flok.
Om stillingen
Har du mod på at prøve kræfter med en dynamisk arbejdsplads, hvor der sjældent er to dage som er ens? Så er det værd at overveje om du skal søge til CIS-kompagni/Brigade.
Som CISMD bruger du store dele af din tjenestetid på uddannelse og træning. CISMD skal over tid, tilegne sig en stor faglig dybde, samtidig med at det traditionelle soldaterhåndværk også skal fastholdes på et højt niveau. Udover træning og uddannelse, så indgår CISMD i klargøring af CIS-gruppen til diverse øvelsesaktiviteter og opretter og vedligeholder netværk i en taktisk ramme.
Om dig
Vi ønsker at få en kollega, som kan arbejde selvstændigt og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed, da der er opgaver, som indeholder direkte koordination med alt fra øverste chef til yngste stabshjælper. Du skal ligeledes være klar på at køre i felten og få mudder på kampuniformen.

Du er konstabel (KS, OKS, OKS-1) med lyst til at arbejde med CIS. Du har mod på en dynamisk hverdag og arbejdsplads med høj øvelsesaktivitet i ind og udland. Du har eventuelt teknisk erfaring fra tidligere tjeneste, men dette er intet krav. Hvis du ikke har en teknisk baggrund, så bliver du uddannet til vores speciale ved gennemgang af vores CIS grunduddannelse. Det vigtigste for os er at du bærer viljen til at lære og yde dit bedste for at blive fagligt velfunderet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni Brigade, kaptajn Rune Lund på tlf.: 5197 5701 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 23. august 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarets muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent