Fortsæt til indhold

Seniorsergent til fremtidens IT-kommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Seniorsergent til fremtidens IT-kommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Vil du udfordres, udvikles og kan du skabe orden i kaos? Vil du udbygge dit netværk på tværs af værn og missioner? Stræber du altid efter den bedste løsning, selvom det er den sværeste? Så kan Implementeringssektionen ved Føringsstøtteregimentet være noget for dig!
Om os
Implementeringssektionen er en sektion ved 3. CIS Operationsstøttebattaljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Sektionen har fire hovedopgaver der dækker dokumentation, verifikation, validering, IT-sikkerhed, kryptosikkerhed og integration af de operative systemer i Forsvarets gamle som nye køretøjs- og containerplatforme.
Sektionen har en flad struktur, med god mulighed for at strukturere din arbejdsdag.

Der vil efter aftale være mulighed for at blive kompetenceudviklet både i og udenfor specialet. Såfremt du ikke har alle de nødvendige kvalifikationer laver vi en individuel uddannelsesplan hen imod uddannelsen som IT-Tekniker.
Vi stræber altid efter en høj kvalitet i opgaveløsningen og går ikke på kompromis med denne.
Om stillingen
Sektionen søger en IT-TEK uddannet seniorsergent. Da vi ofte arbejder i projekter, er der mulighed for indflydelse på de arbejdsopgaver du skal løse. Opgaverne ligger indenfor områderne, dokumentation, verifikation og validering samt integration af CIS på forsvarets køretøjs- og containerplatforme. Dog vil en del af projekterne være tværfaglige og dermed også involvere andre dele af sektionen som systemsikkerhed og krypto.

Kernen i dokumentation, verifikation og validering er at sikre dokumentationen for hver af Forsvarets operative systemer, der danner grundlaget for enhedernes evne til at kunne kommunikere og dermed sikre en stabil føringsvirksomhed.

Med den stigende teknologiske kompleksitet på kamppladsen, øges mængden af delsystemer der skal integreres på Forsvarets nuværende samt kommende køretøjs- og containerplatforme. Her sikrer implementeringssektionen at dette gennemføres med størst mulig hensynstagen til udveksling af informationer på tværs af systemerne med soldaten i centrum.
Om dig
Stillingen er åben for ansøgninger fra alle værn og kan besættes af en seniorsergent.

Det er et krav, at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk (STANAG 3333) samt kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.
Det er ikke et krav at du som minimum er uddannet IT-supporter og kan påbegynde uddannelse mod IT-tekniker indenfor den nærmeste fremtid.

Da stillingen indeholder en høj grad af selvstændighed, forventes det at du er initiativrig og forudseende. Vi forventer, at du har gode analytiske evner fordi du skal kunne sætte sig ind i og fortolke komplekse bestemmelser samt være med til at omsætte disse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel og for stampersonel af linjen og reserven, samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er værnfælles og dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for IMP; major Kristian Amsinck Petersen på telefon: 72 82 65 04 / Mobil: 41 38 54 04 eller via email: FSR-3B000A@fiin.dk>@FIIN.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. august 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent