Fortsæt til indhold

3. Eskadre søger en teknisk kaptajnløjtnant der har overblik og gå på mod til at holde eskadrens miljø- og overvågningsenheder i velfungerende operativ


3. Eskadre søger en teknisk kaptajnløjtnant der har overblik og gå på mod til at holde eskadrens miljø- og overvågningsenheder i velfungerende operativ stand.

Dette er muligheden for at arbejde med den tekniske sagsbehandling i forhold til 3. Eskadres nuværende og kommende enheder i DIV32 og SOE, som indeholder mange tekniske og operative installationer.

Du kommer til at virke i en stilling, hvor du dagligt har fokus på materieltilstanden og den operative evne af de enheder du gennemfører teknisk sagsbehandling for.

Du kommer til at indgå i et team i Eskadrens tekniskkoordinationssektion, der er aktiv blandt enhederne, når det gælder opgaveløsningen.
Om os
Tekniskkoordinationssektion under 3. Eskadre, består af 5 medarbejdere samt 1 Ad Hoc medarbejder, hvor samarbejde, vidensdeling og koordinering internt samt eksternt til andre sektioner og divisioner er nogle af grundpillerne for virket i Eskadren.

Derudover varetager sektionen fagområderne materiel, beredskab og controlling på forsyningsforvaltning samt uddannelses- og øvelsesvirksomhed som en stor del af opgaveporteføljen.
Om stillingen
Dine opgaver bliver primært indenfor teknisk sagsbehandling, trænings- og øvelsesvirksomhed for 3. Eskadres division 32 enheder, der indeholder miljøenhederne af Supply-klassen og Seatruck-klassen samt forsyningsskibet Sleipner. Udover Division 32, er du også primære teknisk sagsbehandler på Søværnets Overvågningsenhed (SOE), hvis område er alt overvågning af skibstrafikken i det danske nationale farvand.
Du kommer til at arbejde med skibe og udstyr af en alder, der kræver opmærksomhed og prioritering, samt nyanskaffelser på flere af områderne.

Der vil desuden være mulighed for, at du ved forfald af teknikofficer i division 32 besætninger kan afløse om bord i enhederne på rutinesejladser eller øvelser. Prøvesejladser efter større vedligehold samt trænings- og uddannelsessejladser vil også kunne forekomme.

I dit daglige virke har du en bred kontaktflade med Eskadrens ressourcer i de sejlende enheder, Flådestation Frederikshavn, Flådestation Korsør , Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelses Skibsinspektion samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste .

Der er stor mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor skriftlige produkter og kommunikation i stillingen – både i forhold til opgaverne som sagsbehandler samt virket i samspil med forskellige funktionsgrupper internt og eksternt i Eskadren.

Der bliver mulighed for at få en overlevering af arbejdsopgaver af den tidligere medarbejder i stillingen.

Stillingen er placeret i Frederikshavn, og der kan forventes tjenesterejser til Korsør og resten af Danmark nogle dage om måneden eller efter aftale med CHTEK.
Om dig
Du kan samarbejde og har fokus på at interagere med kollegaer på tværs af hele organisationen for at skabe de bedste resultater.

Du kan sætte dig ind i og forstå tekniske problemstillinger, som du skal kunne videreformidle på skrift.

Du kan formulere dig konstruktivt og kommunikere dine krav og forventninger til alle parter i dine sagsområder.

Du er struktureret, der gør at du fastholder målene i dine opgaver.

Det forventes, at du tager aktivt del i den organisation, som du bliver en del af – såvel fagligt, kollegialt som socialt, og har lyst til at indgå i en erfaren gruppe med mange forskellige kompetencer og interesser.

Du skal kunne opretholde blåt bevis og bestå Forsvarets basisprøve, da sejlads samt deltagelse i DANSARC er en del af jobbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Nicoline Ploug, 3E-ST-CHTEK, telefon 72 85 50 30. Alternativt Søværnets Center for Administration, KL Bårdur Sandå, mail SCA-BEM10@MIL.DK eller tlf. +45 7285 7551.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent