Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet


Næstkommanderende til Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet

Søg en spændende militær stilling som næstkommanderende ved et fremtidsorienteret institut!
Hvis du søger et indholdsrigt og alsidig job med ledelse og ansvar på cyber- og teknologiområderne og samtidigt er interesseret i at undervise og gennemføre militære analyser, der understøtter ledelse, strategi og operationer, så tilbyder Institut for Militær Teknologi en stilling som næstkommanderende i instituttet.
Om os
Institut for Militær Teknologi har til opgave at klæde såvel fremtidens som nutidens militære beslutningstagere på til at kunne forstå den teknologiske udviklings betydning for fremtidens militære opgaveløsning og håndtere de muligheder og risici, der følger heraf.

Vi er et tværfagligt team bestående af både civilt og militært personel, der forsker, underviser og rådgiver Forsvarets beslutningstagere om operative, strategiske, folkeretlige og ledelsesmæssige aspekter af de teknologiske udviklinger og cyberdomænet.

Instituttet er i en omfattende udviklingsfase, idet teknologiens accelererede udvikling og cyber-domænets muligheder skaber helt nye vilkår for beslutningstagere på alle niveauer i Forsvaret. Det stiller store krav til uddannelse af beslutningstagerne og Forsvarsakademiet har derfor i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet en tværdisciplinær masteruddannelse med specialisering inden for efterretnings- og cyberdomænet. Modellen formodes at kunne anvendes i lignende samarbejdsrelationer på det teknologiske område i fremtiden.

Instituttets ledelsesmæssige struktur er flad, og vi har et godt sammenhold, hvor vi benytter hinanden som sparringspartnere og som kilder til inspiration.

Vi har et udstrakt samarbejde med Forsvarsakademiets øvrige institutter, forsvarsindustrien, aktører på cyberdomænet samt med forskningsinstitutioner i ind- og udland, herunder NATO Science and Technology Organization, der er verdens største forskningsnetværk.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du drivkraften bag instituttets administration som en del af dine arbejdsopgaver. Det omfatter bl.a. uddannelsesplanlægning og –styring, budgetlægning i samarbejde med chefen samt andre drift-orienterede opgaver i instituttet. Men du vil også deltage i forskningsprojekter og udvikling af uddannelser inden for teknologi- og/eller cyberområdet, herunder have ansvar for nogle uddannelsesmoduler.

Som noget helt essentielt for en forskningsinstitution, udgiver du også forskningsbaserede artikler inden for dit vidensfelt, der kan bruges i undervisningen eller til skabelse af viden i Forsvaret generelt. Endvidere vil du sammen med instituttets øvrige medarbejdere være vejleder for afslutningsprojekter på diplomniveau.

Som medarbejder i instituttet skal du bidrage til uddannelser i højeste kvalitet, der er let tilgængelig for Forsvarets ansatte. Du skal også bidrage til andre uddannelses- og forskningsaktiviteter i instituttet og på Forsvarsakademiet, samarbejde med interne og eksterne interessenter og skabe netværk på instituttets forskningsområder til praksisfeltet.

Det nærmere stillingsindhold bliver endeligt fastlagt i forhold til dine kompetencer og ønsker.

Vi tilbyder dig ansættelse i et meget dynamisk, akademisk og praksisorienteret institut, hvor vi har fokus på udvikling af instituttets forskningsfelter til fordel for de uddannelser, som instituttet tilbyder eller er en del af sammen med andre institutter.

Vi vægter tværfaglighed, samarbejde, sparring og sammenhold højt og har en uformel omgangstone i instituttet. Der kan periodevist være rejseaktivitet knyttet til stillingen i form af netværksmøder og konferencer i ind- og udland. Instituttet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, så du kan yde dit bedste arbejdsmæssigt, men også få privatlivet til at hænge sammen.

Dit faste tjenestested bliver København og instituttet har adresse på Svanemøllens Kaserne.
Om dig
Du har færdiggjort Master i Militære Studier eller har et tilsvarende akademisk niveau fra en relevant civil uddannelse. Du har sikkert allerede anvendt dine kompetencer herfra i en til to stillinger i Forsvaret eller andre myndigheder under Forsvarsministeriet og er en erfaren officer på niveauet.

Instituttet søger en næstkommanderende, der interesserer sig for militære forskning og undervisning. Det er derfor en fordel, hvis du allerede har et indgående kendskab til Forsvaret eller til forsvarsindustrien, og under alle omstændigheder er det et krav, at du har både evne og vilje til at sætte dig ind i den militære kontekst, som din formidling og analysearbejde skal indgå i.

Som militær medarbejder forventes du at kunne arbejde selvstændigt, men også at have en ambition om at indgå i fællesskaber for at udvikle både dig selv og dine kollegaer samt at du kan bevare overblik og kvalitet selv i projekter, der har stor kompleksitet.

Præcision og faglighed vægtes højt og naturligvis skal en næstkommanderende også kunne inspirere, lede og fordele til nye arbejdsopgaver og –relationer i instituttet. Derfor indeholder stillingen krav til ledelses- og udviklingsevner, der kan være erfaring i projektledelse samt tidligere stillinger med chef eller souscheferfaring, gerne på det værnsfælles niveau.

Personligt er du initiativrig, nysgerrig og ansvarsbevist og har et ønske om at bidrage til udvikling af teknologi og cyber-uddannelser til gavn for Forsvaret og andre statslige myndigheder. Du er en stærk formidler og har gode pædagogiske evner fra erfaring med undervisning, gerne på diplom- og masterniveau og evner at kombinere din akademiske faglighed med praksisforståelse og formidlingsevner på et højt skriftligt og mundtligt niveau - både på dansk og på engelsk.

Da instituttet er sammensat af forskellige fagligheder, herunder både civile og militære medarbejdere, skal du kunne trives med at støtte kollegaer, der ikke nødvendigvis har samme baggrund som dig selv. Du skal også være parat til at gå foran og tage ansvar for at integrere forsknings- og udviklingsaktiviteter i Forsvarsakademiets uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i København

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte instituttets chef, oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen, på tlf. 4170 3747 eller thni@fak.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 08-08-2021. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller snarest herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent