Fortsæt til indhold

Udviklingsminded kaptajn med erfaring indenfor uniformer og udrustning søges til Den Landmilitære Udviklingssektion i Forsvarsstaben


Udviklingsminded kaptajn med erfaring indenfor uniformer og udrustning søges til Den Landmilitære Udviklingssektion i Forsvarsstaben

Vil du medvirke til at udvikle fremtidens soldat og landmilitære kapaciteter inden for kamptrop-området?
Er du selvstændig, analytisk skarp, og besidder du gode samarbejdsevner?
Så kan du være vores nye kollega i Kamptrop og Ildstøtte-udviklingselementet i den landmilitære udviklingssektion under Udviklings- og Planlægningsstaben (Karup).
Om os
Den landmilitære udviklingssektion (KUA1) er en del af den værnsfælles kapacitetsudviklingsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben.

Sektionen består af i alt 33 medarbejdere fordelt på tre elementer, der dels varetager udviklingsopgaver i forhold til specifikke operative kapaciteter i Hæren og dels varetager tværgående landmilitære udviklingsopgaver.

Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), tre elementledere (major) samt 28 sagsbehandlere fordelt på de tre elementer primært på kaptajn- og majorniveauet. De tre elementer har hver ca. 10 medarbejdere, der favner hver deres områder inden for det landmilitære område; Kamp og ildstøtte (element A), ingeniør og logistik (element B) samt efterretning og føringsstøtte (element C).

Stillingen er en del af det landmilitære udviklingselement Kamptrop og Ildstøtte (KUA1A), der har ansvaret for kapacitetsudvikling af de landmilitære kamptrop- og ildstøttekapaciteter herunder Counter-UAS og luftværn. KUA1A bidrager blandt andet til udarbejdelsen af landmilitære koncepter, udviklingsdokumenter, kapacitets- og doktrinudvikling samt materielanskaffelser indenfor LAND-domænet.

Elementet udarbejder notater og analyser, der tegner kamptrop- og ildstøttekapaciteternes udvikling på både kort-, mellem- og lang sigt.

Derudover udarbejder og koordinerer elementet det operative grundlag for materielanskaffelser inden for kamptrop- og ildstøttekapaciteterne. Du vil derfor få en bred og direkte berøringsflade til respektive kommandoer, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.

Samlet vil du opleve en alsidig, spændende og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et knaldgodt team, der dagligt leverer varen i et godt arbejdsklima - hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus. Du vil således selv direkte kunne få indflydelse på Forsvarets igangværende og kommende værnsfælles anskaffelser indenfor uniforms- og udrustningsområdet.
Om stillingen
Vi mangler dig (M321) som sagsbehandler med primær fokus på de soldaternære værnsfælles kapaciteter indenfor hele uniforms- og udrustningsområdet (herunder soldatens beskyttelsesudrustning).

Du vil skulle bidrage til koordination af værnsfælles materielanskaffelser inden for særligt kamptrop-området. Herunder bidrager du direkte til elementets projekt business cases, der godkender og initierer, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan iværksætte anskaffelse/udvikling af materiel. Derudover vil du deltage i diverse Styre- og Projektimplementeringsgrupper indenfor dine selvstændige arbejdsområder.

Du vil endvidere komme til at bidrage til den overordnede udvikling inden for kamptrop- og ildstøttekapaciteterne. Her bidrager du til udarbejdelse af kapacitetsudviklingsstrategier, koncepter, notater og analyser som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af vores operative kapaciteter på doktrin-, organisation- og teknologiområdet med en horisont på op til 15 år frem i tiden.

Du refererer til elementlederen i KUA1A (Major Harder D. Sørensen), men er samtidig en del af et rutineret og kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver et køligt overblik, samt en grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret.

Dine primære samarbejdspartnere vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Specialoperationskommandoen samt øvrige kollegaer i KUA. Du vil således få en bred vifte af relationer til mange af Forsvarets myndigheder samt styrelser under Forsvarsministeriet, som kræver en høj grad af selvstændighed i dit daglige virke.

Opgaverne vil give dig et bredt indblik i Forsvarets mange kapaciteter og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for stabsprocesser og -analysearbejde, samarbejde og helhedsorientering på niveau I.

I stillingen vil der være rejseaktivitet inden-/udenfor Danmark, samt møder i NATO arbejdsgrupper, udstillinger og projektmøder. Arbejdet er fleksibelt og der er mulighed for hjemmearbejde, så du kan opretholde en fornuftig ”Work/Life-balance” - også selvom du ikke har bopæl i Karup området.

Du vil i stillingen få tildelt ansvaret for udvikling af en bred portefølje indenfor eksempelvis uniformsområdet fra galla- til kampuniformer, undertøj, idrætstøj/-sko, støvler, udrustningsområdet (eks. rygsække og transporttasker), særlig vinterudrustning samt soldatens personlige beskyttelsesudrustning (TYR, hjelme, beskyttelsesbriller m.fl.).
Om dig
Du er en erfaren kaptajn (M321) med et solidt kendskab til - og brænder for - de soldaternære kapaciteter, og gerne med erfaringer fra internationale indsættelser.

Du ønsker en personlig udvikling, en bredere erfaring samt afklaring på Forsvarskommando-niveauet i din karrieplanlægning – eller du er ham/hende der søger et selvstændigt sagsområde med stort udviklingspotentiale, som du kan fordybe og specialisere dig.

Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.

Det afgørende er, at du er nysgerrig på udvikling, analytisk tænkende samt formår at samarbejde. Endvidere at du hurtigt kan danne dig et overblik i omfattende sager, og identificere afgørende elementer i problemstillinger. Din skriftlige formidlingsevne er præget af klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med kvalitet.

Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode relationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø såvel internt i elementet som med dine mange eksterne kontakter.
Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Som person er du dedikeret og er villig til at lære og udvikle din kompetenceprofil. Du er iderig og kan udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssansen. Du trives med ”frihed under ansvar” og kan arbejde ud fra korte direktiver og vejledninger i tæt sparring med elementet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Harder D. Sørensen (Elementleder for KUA1A) på telefon: 4132 0322.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 09. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 33/2021. Tiltrædelse er snarest muligt og senest den 1. september 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent