Fortsæt til indhold

Oversergent til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement


Oversergent til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement

Vil du være med til at uddanne Føringsstøtteregimentets kommende IT supportere og vil du være med til at understøtte uddannede med vedligeholdende og ”onboardende” teknisk funktionsuddannelse?
Så skal du søge vores spændende og udfordrende stilling som IT supporter og underviser.
Om os
3. Communication and Information Systems Operationsstøttebataljon (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet er fagansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR), og for enkelte dele også for hele af forsvaret.
Vi forestår forberedende undervisning af soldater der skal uddannes til IT supporter, hvor vi vejleder dem der er på vej og ligeledes dem der kommer retur fra skole og som skal arbejde med praktikmål inden næste hovedforløb. Vi er ansvarlige for Værnsfælles IT grundkursus og en række kurser inden for IT sikkerhed, ligesom vi er ansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kurser hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden.

Elementet har ansvar og afgørende rolle med teknisk uddannelse af Forsvarets cyberværnepligtige, hvor vi med få afbræk hele året har værnepligtige til uddannelse. Endelig varetager vi forskellig sagsbehandling inden for IT uddannelser, efteruddannelse og vedligeholdende IT uddannelse.

Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard. Vi er i alt 8 medarbejdere, som består af en leder, 3 seniorsergenter, 3 oversergenter og 1 korporal.
Vi er specialister som i samarbejde er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning.
Om stillingen
Dine hovedopgaver er;
• Ansvar for egne fag og muliglighed for at udvikle faget inden for rammerne, hvor din indsats med planlægning, udvikling af undervisningen og uddannelsesmaterialer er afgørende og tydelig.
• Forestå undervisning i IT primært inden for netværk, sekundært server og operativ systemer.
• Kursusansvarlig, kursusleder og lettere sagsbehandling primært indenfor IT vedligeholdende undervisning og funktionsuddannelser for IT SUP og IT TEK.
• Udvikle IT vedligeholdende uddannelse til gavn for enheder ved FSR.
• Udvikle IT funktions uddannelse ad hoc på behov fra FSR enheder.
• Bistår med vedligehold af elementets egne servere.
• Undervisning af cyberværnepligtige inden for eget kompetence område.

Vi tilbyder faglige stærke kolleger med god mulighed for faglig sparring med spændende opgaver med selvstændigt ansvar. Vi har relativ kendte arbejdstid.
Vi lægger stor vægt på at vores undervisning ikke er noget vi afvikler, men at vi underviser med ”moderne” undervisningsmetoder som øger læring og læringsudbyttet. Vi ser derfor vores undervisning som en unik chance for at motivere kursister til at blive ”knivskarpe” til IT når de skal omsætte det i praksis.

Vi arbejder målrettet og leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel, har uformel omgangstone. Vi tilbyder frihed under ansvar gennem selvstændighed og vedholdenhed med opgaverne.
Du har gode mulighed for videre- og efteruddannelse. Der kan forekomme enkelte tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvarets enheder.
Om dig
Du er oversergent og uddannet IT supporter eller på vej til at blive det. Er du sergent og udnævnelsesparat kan du komme i betragtning til stillingen.

Du trives i rollen som underviser og kan formidle kompleks læring, hvor du samtidig er garant for et positivt læringsmiljø. Du er velforberedt og din undervisning er på fagligt korrekt niveau, ligesom du er opmærksom på at ikke alle lærer ens. Du trives med veksel virkning mellem undervisning, planlægning og forberedelse.
Du er en selvstarter og en god afslutter. Du ser dig selv som teamplayer, hvor du aktivt bidrager til elementet er velfungerende, at vi arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Vi ser gerne du har følgende kvalifikationer:
• Du er certificeret i CCNA eller ønsker på sigt at blive det.
• Du interesserer dig for serveradministration, powershell og linux.
• Du er fagligt stærk inden for netværk på cisco området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan evt. besættes af en egnet medarbejder med graden sergent. Der vil i givet fald blive lavet en udviklingskontrakt med henblik på gennemførelse af Faglærerkursus.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte leder for IT teknisk uddannelses element, seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 22. august 2021 og samtaler forventes afholdt ugen herefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent