Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven til Operationsstabens Efterretningssektion (J2) under Forsvarskommandoen (Genopslag)


Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven til Operationsstabens Efterretningssektion (J2) under Forsvarskommandoen (Genopslag)

Vil du være en del af sektionen, som har ansvaret for efterretningstjenesten i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter, og som giver de efterretningsmæssige input til Forsvarets øverste ledelse og til det politiske niveau i rammen af militærfaglige anbefalinger? Så er det nu, du skal søge!

Vi har brug for en reserveofficer, der kan indgå i den udvidede organisation under kriseforhold. Viden om eller interesse for Rusland vil være en fordel.
Om os
J2 er en del af Operationsstaben under Forsvarskommandoen i Karup. Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Vores opgaver spænder vidt – lige fra at briefe Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre, som er præget af uforudsigelighed og med udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 13 fastansatte dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere, med et tæt sammenhold og en god stemning.
Om stillingen
Du bliver ansat i en designeringsfunktion i Operationsstabens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designerings-funktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du bidrager til at sikre sektionen udholdenhed under kriser og krig. Dette er primært i forhold til bemanding i tværgående stabsarbejder eller fora, som koordinator af efterretningskapaciteters indsættelse eller til fusionering af situations- og efterretningsbilleder.

Der er gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.

Vi forventer op til 20 indkommanderingsdage om året, fordelt på uddannelse og træning i forhold til stillingen og deltagelse i aktiviteter for reservister på tværs af staben styret af vores chef for reserveenheden i Operationsstaben.
Om dig
Du er tidligere officer, og vil gerne fastholde kontakten til Forsvaret, og fortsat arbejde med sikkerhed for Danmark – fordi noget er værd at kæmpe for.

Du har en god indsigt i hvordan dit eget værn indsættes operativt og en forståelse for dets primære våbenarter, sensorer og roller på kamppladsen. Du har en interesse for de øvrige værn, og mod på at tilegne dig ny militær viden.

Du har evt. erfaring med stabstjeneste og er villig til at tage nødvendig efteruddannelse. Du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er du nysgerrig, kreativ og analytisk stærk. Du kan se ting i et større perspektiv og har med din sans for struktur og overblik en naturlig helhedsforståelse, men besidder samtidig et godt blik for detaljen. Du er udadvendt og tager gerne initiativer der, hvor du ser der kan skabes en nyværdi. Du tænker nyt og anvender dine analytiske evner til at danne dig et overblik inden du løser opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til CTS og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef J2 oberstløjtnant Allan Pedersen på telefon 72 84 01 41 / 50 86 46 84 eller næstkommanderende major Michael Queck 72 84 01 42 / 41 32 04 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent