Fortsæt til indhold

Finskytte til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Finskytte til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Vi søger en moden, stærk og professionel soldat der har sans for detaljen og kan udvise initiativ og selvstændighed når situationen kræver det. Har du det, der skal til for at blive en af Hærens bedste skytter og enkeltkæmpere? Så er denne stilling noget for dig!
Om os
Finskyttesektionen (FINSKSEK) består af 8 mand; fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører.

FINSKSEK en af flere enheder i Stabskompagniet (STKMP), som løser opgaver i rammen af kampbataljonen.

Stabskompagniet er for soldater der med stor frihed under ansvar løser højt specialiserede opgaver, er serviceminded og besidder en høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og at der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på, at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Din funktion vil være som finskytte (FINSK) og du vil blive uddannet på alt materiel i FINSKSEK. Herunder flere typer af FINSK-GV, LMG, div. radioer og sektionens køretøjer.

Under operative indsættelse, vil du skulle fungere i rammen af FINSKSEK. FINSKSEK kan indsættes selvstændigt eller opdelt. Når FINSKSEK indsættes selvstændigt, er det altid som én af bataljonens dispositionsenheder. FINSKSEK kan afgives til en kampunderafdeling, enten som sektion eller som gruppe, for at understøtte dennes opgave.

Under garnisonstjeneste vil du beskæftige dig med videreudviklingen af egne såvel som sektionens færdigheder. Uddannelsen til FINSK har fokus på skydeuddannelsen, observationstjeneste og tjeneste under feltforhold.

Dine opgaver vil i hovedtræk være:
I rammen af finskyttesektionen, at støtte bataljonens taktiske opgaveløsning.
Videreudvikle egne færdigheder og kompetencer, med fokus på det skyde- og feltmæssige.
Støtte stabskompagniets samlede opgaveløsning.

I FINSKSEK kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende udfordringer og opgaver. En professionel arbejdsplads med et solidt og godt fællesskab, en uformel omgangstone, hvor der altid er plads til individet og dennes udvikling.
Udover øvelser så deltager FINSKSEK bl.a. også i samtræning og konkurrencer med landets andre FINSKSEK.
Om dig
Du er detaljeorienteret, modstandskraftig og har en fleksibel indstilling til stillede opgaver. Du udviser initiativ og du besidder en høj grad af professionalisme og selvstændighed. Du søger altid, at videreudvikle dine færdigheder og kompetencer.
Du støtter op om din enhed, dine kollegaer og fremstår som en professionel soldat, med et stort ønske om et højt fagligt niveau, som både er teoretisk og praktisk.
Du afspejler fokushjulets kompetencer bl.a. ved professionalisme, resultatorientering og fleksibilitet.
Du er mødestabil og på alle måder en ansvarlig medarbejder. Du besidder en høj grad af modenhed.
Du er i stand til at håndtere skiftet mellem hårdt fysisk arbejde, afløst af længere perioder med stationært arbejde, alt sammen under skiftende forhold.
Du kan håndtere, at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, samt besidde en god helhedsforståelse.

Du kan i dagligdagen modstå et moderat til hårdt arbejdspres, hvilket til tider gennemføres under en hård fysisk belastning ved eksempelvis øvelsesaktivitet eller på mission.

Du kan godkendes til minimum fortroligt og kunne bestå forsvarets sundhedstriade.

Det er et krav, at du har gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) med et tilfredsstillende resultat.

Det er en fordel, at du har flair for skyttetjeneste, observationstjeneste og signaltjeneste.

Det forventes at du vil besætte stillingen som FINSK i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre, en større mængde efteruddannelse efter ansættelse.
Vi forventer, at du gennemfører manglende uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Derfor skal du påregne en del kursus- og øvelsesaktivitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Garderkasernen - Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen, under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til, at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent J.N. Walbum på mail LG-1B-001A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 19. august 2021 og samtaler gennemføres i uge 37.

Stillingen er til besættelse 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.08.2021

Indrykningsdato

25.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent