Fortsæt til indhold

Vagtassistent (korporal) ved Efterretningsregimentet i Varde


Vagtassistent ved Efterretningsregimentet i Varde

Er du uddannet korporal, har du lyst til at arbejde med militær sikkerhed og trives du med faste rammer? Så er du måske en af vores kommende vagtassistenter til hovedvagten ved Varde Garnison.
Om os
Garnisonsenheden er ansvarlig for at yde ledelsesstøtte til chefer og administrativ støtte til medarbejdere og enheder ved Efterretningsregimentet. Garnisonsenheden består af 43 medarbejdere, som er opdelt i 6 elementer, der har hvert deres ansvarsområde omfattende: Ledelsesstøtte, Personeladministration og – forvaltning, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgivning, Uddannelsesmaterielområdet samt Vagttjeneste.

Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en åben og fordomsfri omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Samarbejde, fleksibilitet og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.

Vi er en eksponeret enhed med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet.
Om stillingen
Vagten på Varde Kaserne er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen.

Som vagtassistent, bliver du en del at et nystartet vagtelement, hvor du bidrager til udvikling af vagtfunktionen.

Du bliver som vagtassistent, tildelt et antal vagter pr. uge fordelt på dag- og nattevagter såvel i hverdage som weekender og på helligdage. Vagten er tilrettelagt efter en 7 ugers plan med fast rul således, at vagtturnus kendes flere måneder frem.

Du arbejder primært i hovedvagten og gennemfører desuden vagtpatruljer.

Vagttjenesten kan være både hektisk, udfordrende og alsidig, og dette kræver en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Der vil blive mulighed for at vedligeholde sine generelle militære færdigheder i perioder, hvor man ikke bestrider vagten, inden for daglig tjeneste.
Om dig
Du er korporal, eller en erfaren overkonstabel, der er fundet egnet til at gennemføre korporal uddannelsen, gerne med erfaring fra en stående styrke.

Du er professionel, fleksibel og kan håndtere hektiske situationer.

Du er ansvarsbevist, selvstændig og bidrager til et godt arbejdsklima i vagttjenesten.

Du er indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en del af arbejdstiden ligger i nattetimerne, weekender og helligdage.

Du skal have kørekort til minimum kategori B.

Som vagtassistent støtter og vejleder du kolleger og gæster, og du håndterer professionelt og konsekvent evt. uhensigtsmæssig adfærd indenfor vagttjenestens beføjelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af vagtelement seniorsergent Erling Madsen telefon 41 38 50 89 eller mail EFR-G-VK01@MIL.DK,
eller chef for garnisonsstøtte enheden major Anders B. Damborg telefon 72 82 91 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Ansættelse pr. 1. oktober 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 32/33.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren
.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

25.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent