Fortsæt til indhold

Attraktiv M321-stilling som Chef for Træningssektionen ved Søværnets Center for Våben


Attraktiv M321-stilling som Chef for Træningssektionen ved Søværnets Center for Våben.

Søværnets Center for Våben søger en udviklingsorienteret taktisk officer som Chef for Træningssektionen. Som Chef for Træningssektionen får du en afgørende central rolle i træningen af Søværnets operative enheder.
Om os
Center for Våben er i forening med andre af Søværnets Centre forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets operative enheder. Vi har derfor brug for dygtige medarbejdere med de rigtige kvalifikationer og tjenesteforløb, der er fleksible og har en service-minded tilgang til at uddanne og træne på skibenes præmisser.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø suppleret med stor mulighed for personlig udvikling og uddannelse, frihed under ansvar samt mod på at varte og styrke stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.

Center for Våben (VBC) er beliggende i de naturskønne omgivelser på spidsen af Gniben på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med pt. 50 dygtige og glade medarbejdere.

Her gennemfører vi enkeltmands uddannelse inden for de skibsbårne våbensystemer, og støtter sejlende enheders operative opkøring og træning med luftmålsdroner, overfladedroner, undervandsdroner og skivemateriel, med henblik på at presse dem under deres taktiske opkøring på vores Multitrusselsbane (MULTEX). Vi har travlt – men har en spændenden hverdag.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle samt at gøre tingene rigtigt første gang.
Om stillingen
Træningssektionens primære opgave er som overskriften siger – at træne andre. Ved det forstås, at med dig i spidsen, skal Center for Våben udvikle og eksekvere træningsscenarier til at bistå nationale og internationale enheder i at blive bedre til at kæmpe i alle dimensioner. Herunder kommer større øvelsesplanlægning i internationalt regi, med efterfølgende gennemførelse af disse øvelser, hvor du vil spille en væsentlig rolle.

Træningssektionen består af 16 menige, seks mellemledere og én officer (måske dig), og er opdelt i fire elementer: Overfladekrigselement (ASuW), Undervandskrigselement (ASW), Luftkrigselement (AAW) samt ét Planlægningselement (PLANS).

Som Chef for træningssektionen vil du være en del af VBC ledelse. Du vil være ansvarlig for planlægningen og tilrettelæggelsen af VBC’s operative aktiviteter, herunder den tilhørende deltagelse i øvelseskonferencer, og som taktisk ”game master” er du ansvarlig for udviklingen og gennemførslen af taktiske træningsscenarier, der designes til at bistå nationale og internationale enheder i deres styrkeproduktion på vores MULTEX bane.

Du har som Sektionschef personaleansvaret for dine underlagte i samarbejde med VBC Næstkommanderende og Banjermester, ligesom du er ansvarlig for udarbejdelse af Træningssektionens produktionsmål og budget. Til den mere praktiske side af sagen varetager du funktionen som våbenleder/sikkerhedsofficer fra VBC TOP (vores ”kontroltårn), når der er behov, ligesom du er VBC primære taktiske ”game master” til søs.

Med ovenstående opgaveportefølje, kan der forventes i omegnen 15-20 rejsedage ifm. planlægningskonferencer, samt ca. 20 sejldage ifm. ”game master” funktion. Hertil kommer øvelse i ind- og udland, der tilsiger omkring 20 dages øvelse. Alt i alt, omkring 55-60 dage om året, som i et vist omfang kan deles mellem Chefen for Træningssektionen og Leder af Planlægningselementet.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med stor mulighed for udvikling. Hvis der i privatlivet er opstået et behov for mere tid med familien, end den normale sejlende tjeneste kan tilbyde, er dette en oplagt mulighed for et spændende job med kurser og efteruddannelse (f.eks. MMS). Du vil naturligvis også få lejlighed til at forhandle personlige tillæg, og for den rigtige ansøger kan tillægsdannelsen ske allerede fra starten af ansættelsen.

Udgangspunktet for den daglige fysiske tjeneste er på Sjællands Odde, hvor vi bor, men tilrettelæggelsen af din hverdag kan efter aftale sagtens indeholde hjemmearbejde/ kontor fra andre militære etablissementer. Du vil få udleveret en FAP til dette formål. Det er VBC magtpåliggende at privat- og arbejdsliv på denne måde kan tilrettelægges under reel gensidig hensyntagen.
Om dig
u er kaptajnløjtnant (M321) og uddannet taktisk officer og du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet – med fordel i Søværnets større våbenbærende enheder. I den perfekte verden har du været igennem DANSARC 6.

Du er et menneske med et åbent sind, godt humør og du kan begå dig i et dynamisk miljø i en til tider hektisk hverdag. Du er i stand til at arbejde såvel selvstændigt som at indgå i et effektivt teamwork, og uanset arbejdsopgaven er du grundig i opgaveløsningen.

Du beholder overblikket også i pressede situationer, ligesom du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der ligger i VBC nuværende og fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.

Du er fleksibel og kan lide at give en ekstra hånd med i en ofte travl hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Center for Våben orlogskaptajn Mads Buhl Jørgensen på tlf.: +45 41 77 33 63 eller mail SC-VBC-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt herefter. Tiltrædelse: 1. oktober eller snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenested vil være Odsherred.

Om Søværnskommandoen

Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

24.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent