Fortsæt til indhold

Operationsbefalingsmand G3/ST/1 Brigade


Operationsbefalingsmand til G3/ST/ ved 1. Brigade

1. Brigade søger en operativ mellemleder til stillingen som operationsbefalingsmand (OBM) til Operationssektionen i staben ved 1. Brigade.

Vores OBM starter påføringskursus og udnævnes til chefsergent i anden stilling. Derfor søger vi nye kræfter i G3.

Brænder du for den operative tjeneste og ønsker du at udvikle din operative forståelse? Vil du være med til at skabe rammerne omkring uddannelse af soldater og enheder i 1. Brigade og ønsker du et job med stor selvstændighed og ansvar? Vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, som støtter chefen for 1. Brigade samt dispositionsenhederne? Så er her jobbet for dig!
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade:
• Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
• Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
• Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade.
Om stillingen
Operationssektionen består organisatorisk af ni faste medarbejdere, hvor opgaverne fordeles med fokus på personellets kompetencer.

Under operativ indsættelse skal du virke som OBM i OPSC 1. Du skal deltage i den operative uddannelse og øvelse af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt. Du skal desuden virke som CBRN-befalingsmand i OPSC 1.

Som en del af OPSC 1 bliver du en del af et fast team, hvor du skal bidrage til indsættelse og føring af brigadens dispositionsenheder. Du vil derfor komme til at arbejde med HTK og LC2IS under en taktisk opgaveløsning.

I forbindelse med den daglige drift af 1. Brigade, bliver du omdrejningspunkt indenfor flere centrale områder af uddannelsen. De primære arbejdsopgaver er:
- Koordination af terrænbehov med HKO og brigadens enheder.
- Planlægning, fordeling og kontrol af brigadens, ammunitionstildeling.
- Enkeltmandsuddannelse af staben.
- Vedligeholdelse af brigadens AKOS.
- Deltagelse i uddannelsesrelaterede møder med HKO og enhederne.
- Planlægning, registrering (eMTEP) og budgettering af aktiviteter.
- Missionmanager på en af hærens missioner.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejde om mandagen og afspadsering eller hjemmearbejde om fredagen.

Stillingen indebærer i nogen grad øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid under uddannelse for enhederne og staben – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent (SSG), alternativt er du erfaren oversergent (OS) (6-8 års tjeneste som OS), som er klar til udnævnelse. Er du erfaren oversergent, men mangler de forudsætningsskabende uddannelser i forhold til udnævnelse til SSG, kan du ansættes mod indgåelse af en udviklingskontrakt.

Tjenesten som OBM i G3 kræver, at du er samarbejds- og helhedsorienteret, da du får en stor berøringsflade på tværs af Hæren. Du er desuden initiativrig, ansvarsbevidst, og trives i et job med stor selvstændighed.

Du besidder selvdisciplin, er pragmatisk og kvalitetsbevidst i din faglighed og prioriterer personlig fremtoning, herunder egen fysisk vedligeholdelse.

Du ønsker at indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag.

1. Brigade er det rigtige sted for dig, hvis du brænder for den operative tjeneste og ønsker at dygtiggøre dig inden for dette område.

Ved 1. Brigade, bliver du afprøvet i den operative tjenste på troppeenhedsniveau og du får gode muligheder for at dygtiggøre dig. Vi kan tilbyde en afvekslende hverdag, hvor der kan skabes god vilkår for udvikling og uddannelse (Føringskursus, Militær akademiuddannelse).

Ønsker du at blive afprøvet og vurderet i forhold til senere udnævnelse til Chefsergent, eller i forhold til Late entry til kaptajnsniveauet, er 1. Brigade stedet. Her kan du på niveau III udvikle dine operative evner og dygtiggøre dig som sagsbehandler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Casper Birkegaard Pedersen på telefon 20 80 75 69 eller 53 70 94 40 eller mail 1bde-g3-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 eller 34. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

24.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent