Fortsæt til indhold

Seniorsergent og sagsbehandler ved S7 Værnsfælles CBRN


Seniorsergent og sagsbehandler ved S7 Værnsfælles CBRN

Er du seniorsergent eller evt. oversergent med den rette profil, vil du gerne være med til at udvikle og drive den Værnsfælles CBRN-tjeneste og brænder du for udvikling, uddannelse, og undervisning?
Befinder du dig godt i en dagligdag med mange forskellige typer af opgaver, som du skal løse i samarbejde med dybt engagerede og fagligt kompetente kolleger?
Er du god til at samarbejde men kan samtidig arbejde selvstændigt og trives med en uformel omgangstone?
Har du lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde og mod på at deltage i nationale og internationale mødefora?
Så er du lige den vi har brug for til stillingen som sagsbehandler og udvikler ved S7 Værnsfælles CBRN.
Om os
S7 Værnsfælles CBRN er Hærens kompetencecenter indenfor CBRN området og er underlagt 3 CBRN & konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet.
Sektionens medarbejdere er alle – eller på vej til at blive - dedikerede CBRN-specialister inden for CBRN-tjenesten og betragtes som Forsvarets eksperter inden for CBRN.
Vi bidrager til udvikling af Forsvarets CBRN-doktrin, organisation, materieludvikling, samt uddannelsesgrundlag indenfor CBRN området.
Vi gennemfører centraliserede uddannelser/kurser inden for det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) forsvar, herunder også træning med skarpe kampstoffer (Live Agents).
Vi er en moderne fremtidsorienteret arbejdsplads kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en varieret hverdag, med vekslende opgaver.
Vores fokus er et højt fagligt niveau, god trivsel internt i sektionen og et godt forhold til eksterne samarbejdspartnere. S7 Værnsfælles CBRN er også kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og et tæt samarbejde internt på tværs af opgaverne.
Da det er vigtigt med fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, lægger vi meget vægt på at der er gode muligheder for personlig fordybelse, kompetenceudvikling og videre-uddannelse i form af nationale og internationale kurser og uddannelser.
Om stillingen
Dit fagområde vil være Physical Protection, som er en af CBRN tjenestens fem søjler:
- Detection, Indication, Monitoring (DIM)
- Physical Protection (PP)
- Hazard Management (HM)
- Knowledge Management (KM)
- Medical Countermeasures and Support (MedCM)
Du vil sammen med sektionens anden sagsbehandler indenfor Physical Protection skulle levere sektions bidrag i forbindelse med indkøb af materiel, herunder udarbejdelse af brugerspecifikationer samt efterfølgende afprøvning af materiellet.

Du vil være vores specialist på CBRN-dragter, -masker og andet beskyttelsesudstyr, ligesom kollektiv beskyttelse (COLPRO) også er en del af dit sagsområde.

Du vil i samarbejde med Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab skulle deltage i NATO panelmøder, samt internationale materielsymposier, hvor vi sammen med Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse gennemfører markedsundersøgelser.

Du vil skulle bidrage til udviklingen af uddannelsesområdet indenfor Værnsfælles CBRN-forsvar, herunder sektionens kursusvirksomhed.

Du vil ud fra dine kvalifikationer og ønsker blive ansvarlig for planlægning, koordinering samt evaluering af et flere af S7 Værnfælles CBRN kurser.
Om dig
Vi ser gerne, at du er seniorsergent, men er du oversergent med den rette profil, kan du komme i betragtning til stillingen. I så fald vil vi lave en uddannelsesaftale med dig.
I den sammenhæng vil det være en mulighed, at starte på den militære akademiuddannelse, hvor primært taktik modul 1 og 2 er relevante.
For at kunne virke i stillingen skal du have gennemført Føringsuddannelse II for mellemledere ved Ingeniørregimentet (IGR 204), hvis du ikke har kurset vil det blive en del af din udviklingskontrakt.
Du er en dygtig og motiverende underviser, du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk, og du kan opstille klare budskaber.
Du er bredt uddannet indenfor CBRN-området, men dette er ikke afgørende, bare du er motiveret til at deltage i de relevante kurser.
Du skal være klar til at arbejde i en stab med mange arbejdsopgaver, som vil kræve at du har en høj grad af ansvarsfølelse og helhedsforståelse. Du skal også kunne opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere indenfor det værnsfælles CBRN område i den øvrige del af Forsvaret, herunder også Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte S7 VF CBRN/3. CBRN & KONSTBTN: Major Michael Aakjær på telefon 72 82 53 31, tjenestemobil 41 32 04 54 eller på mail: IGR-3B-S70A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Du opfordres til at fremsende de 2 senest FOKUS og referencer, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentetshovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

24.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent