Fortsæt til indhold

Kaptajn/kaptajnløjtnant til tværfaglig koordination ved Vedligeholdelsesafdeling LUFT – Aarhus


Kaptajn/kaptajnløjtnant til tværfaglig koordination ved Vedligeholdelsesafdeling LUFT – Aarhus

Hvis lysten, viljen og nysgerrigheden er til stede til at ville gøre det rigtige rigtigt, i et samarbejde med relevante aktører internt i Vedligeholdelsesafdeling LUFT, såvel på tværs af hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste stab, så er det dig der skal søge stillingen.
Om os
Den ledige stilling er i Koordinationssektionen, der organisatorisk hører under Vedligeholdelsesafdeling LUFT (VA LUFT) ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT).

Vi varetager den overordnede planlægning og drift af VA LUFT forretning, budget og udvikling i forhold til strategi, handlingsprogrammer, ledelse og organisation samt koordination mellem VA LUFT underlagte enheder og FVT stab.

Du bliver en del af en sektion, der består af en militær sektionschef, en civilingeniør, en premierløjtnant på uddannelsesaftale og så dig. Koordinationssektionen har fysisk til huse i Brabrand, smilets by Aarhus.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et samarbejde, der har fokus på at skabe fælles viden og fælles mål, således at kerneopgaverne ved de udførende enheder understøttes bedst muligt.

Dit primære ansvarsområde vil være, at skabe faglige relationer til FVT stabs andre sektioner og eksterne samarbejdspartnere, således at den tværfaglige koordination styrkes, inden at underlagte enheder bringes ind i sagsbehandlingen af stillede opgaver til FVT. Du vil specifikt stå for koordinationen med FVT forbindelsesofficer LUFT ved FMI, de respektive kapacitetssektioner ved FMI og VA LUFT planlægningselementer.

Du vil få ansvaret for, at den flerårige planlægning ved VA LUFT implementeres og den efterfølgende controlling, så der skabes retvisende fundament for at allokere ressourcer i rette mængde og rette tid til de værksteder, der fremadrettet måtte have behovet.

Sidst, men ikke mindst, er FVT midt i implementeringen af et styringsmæssigt værktøj, der skal give overblik over FVT forretning som helhed. Her er VA LUFT også en aktiv spiller. Du vil derfor blive primær sagsbehandler på at forstå hvilke informationer, der ligger til grund for styringsværktøjet og efterfølgende oversætte informationerne til de forskelligartede underlagte enheder og retur til FVT stab, således at indholdet af værktøjet skaber mening for de underliggende enheder, FVT stab og FVT direktion.

Du kommer derfor til, i koordination med sektionens andre medarbejdere, at være medvirkende til, at holde styr på, bringe klarhed over og udarbejde samlede svar på stillede opgaver til VA LUFT, opgaver med både korte og lange tidsfrister.

Parallelt med ovenstående primære opgaver vil du også sekundært skulle understøtte chefen for VA LUFT mødeaktiviteter.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK/FØK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Viden om teknisk vedligehold er ikke et krav, men lysten, viljen og nysgerrigheden til at vide mere og indgå i et tværfagligt samarbejde på tværs af organisatoriske skel er. Du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt med stillede opgaver med adgang til sparring hos sektionens andre medarbejdere.

Den ideelle kandidat kommer med tidligere stabserfaring fra NIV II eller III, er analytisk stærk, proaktiv og kommunikerer klart i tale og sprog.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Mads Ramsbøl på telefon 7282 1073. Grundet ferieafvikling vil det ikke være muligt at ringe i ugerne 28-30.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 1. august 2021, og vi forventer at afholde samtaler i uge 32. Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

21.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent