Fortsæt til indhold

3. Eskadre søger en Næstkommanderende til DIANA-KL, DIV31, 3. Besætning.


3. Eskadre søger en Næstkommanderende til DIANA-KL, DIV31, 3. Besætning

Er du en dygtig taktisk officer, og er du klar til at være i et professionelt team, har du muligheden for et job, der med garanti vil udvikle dig som officer og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Har du ambitioner om på sigt at blive chef for din egen enhed - så læs videre.
Om os
DIANA-klassen udgør Søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning.

Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT, uddannelse af kadetter og chefelever samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Som skibets næstkommanderende er du en aktiv og ansvarshavende del af skibsledelsen. Du er chefens stedfortræder og hans nærmeste sparringspartner. Du får derfor indflydelse på beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet.

Derudover er du med til at sørge for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.

Til søs er du vagtchef og besidder en central rolle i skibets operative opgaveløsning.

Da opgaveporteføljen er bred, vil dine opgaver ligeledes være mangeartede; fra almindelig dagligdagsledelse til uddannelse af kadetter og administrative opgaver så som planlægning af skibets patruljer og øvrige aktiviteter.

Generelt set bliver du leder i en erfaren og selvstændig besætning.

I basehavn indgår du i divisionens fællesvagt i Korsør som vagtassistent.

Du vil have fast tjenested i Slagelse/Korsør.

Da stillingerne er rekruteringsstillinger til chefgruppen i division 31, vil du blive vurderet i stillingen og præsterer du godt og har de rette evner, vil du kunne gennemgå et chefkvalificeringsforløb i division 31 senere hen.
Om dig
Du er officer af taktisk linje og en dygtig leder.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-klassen eller vagttjeneste i et maritimt overvågningscenter. Du skal have lyst til de udfordringer som sømand og leder, som DIANA-klassen har at tilbyde.

I perioder kan det være rutinepræget, at indgå i et beredskab, men tingene skal oftest gå stærkt, hvis det brænder på. Derfor skal du både kunne lede og opretholde et højt fagligt niveau i perioder med lav aktivitet, og kunne holde hovedet koldt og gå forrest, når der er mange bolde i luften.

Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og for at få alle til at trække i samme retning.

Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt og med frihed under ansvar. Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du skal være god til at kommunikere i et klart og sikkert sprog, det være sig mundtligt som skriftligt, såvel til foresatte som til underlagt personel.

Endvidere, er du en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den kultur, moral og disciplin som støtter op om Søværnets og 3. Eskadres kultur og identitet.

Du er eller kan godkendes til helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Slagelse.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH DIV 31 KL Mads Juul Jørgensen, 3E31-B3-CH, telefon 4130 9862. Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-BEM10, telefon 7285 7551.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Stillingen ønskes besat pr. medio august eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den 01. august 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

21.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent