Fortsæt til indhold

Attraktiv stilling som faglærerassistent ved Center for Våben (VBC).


Attraktiv stilling som faglærerassistent ved Center for Våben (VBC).

Har du lyst til at blive en del af et dynamisk stærkt team af dygtige lærerkræfter? Har du appetit på både kompetenceudvikling og karriere? Kan du arbejde både selvstændigt og i teamwork? Er du idérig, og går du gerne forrest når opgaverne skal løses? Er motivationen, samt dit engagement i højsædet? Kan du lide at arbejde, i et hektisk miljø? - så har vi en stilling til dig som faglæreassistent ved Center for Våben.
Om os
Center for Våben er i forening med andre af Søværnets Centre forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets operative enheder. Vi har derfor brug for dygtige medarbejdere med de rigtige kvalifikationer og tjenesteforløb, der er fleksible og har en service-minded tilgang til at uddanne og træne på skibenes præmisser.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø suppleret med frihed under ansvar, mulighed for personlig udvikling og uddannelse samt stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.

Center for Våben (VBC) er beliggende i de naturskønne omgivelser på spidsen af Gniben på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med pt. 50 dygtige og glade medarbejdere.

Her gennemfører vi enkeltmands uddannelse inden for de skibsbårne våbensystemer, og støtter sejlende enheders operative opkøring og træning med luftmålsdroner, overfladedroner, undervandsdroner og skivemateriel, med henblik på at presse dem under deres taktiske opkøring på vores Multitrusselsbane (MULTEX). Vi har travlt – men har en spændenden hverdag.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle samt at gøre tingene rigtigt første gang.
Uddannelsessektionen (U-SEK) består af to elementer, Uddannelse Planlægnings Elementet (UPE) samt Uddannelses Drift Elementet (UDE), der består af 2 teams. De 2 elementer gennemfører uddannelse i alle Søværnets våbensystemer på Søværnets enheder.

Vi leverer støtte til træning til søs som en del af Safety And Readiness Check (SARC) opkøringen ved mentorer ing af personellet i alle de våbenbærende enheder. Endvidere foretager vi teknisk sagsbehandling i samarbejde med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Søværnskommandoen.

U-SEK er en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed.
Om stillingen
Stillingen som faglæreassistent i team 1 i Uddannelse og Drift Elementet ved SVK, Center for Våben, er en stilling, hvor opgaverne løses med fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Hovedområder i stillingen for faglæreassistenten er:

- Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af den våbenfaglige uddannelse i våbenteknik og operatørhåndtering.

- Våbenfaglig sagsbehandling iht. matrix liste

- Yder faglig rådgivning vedr. våbensystemer samt personel og enhedsuddannelse indenfor våbenområdet.

- Bidrager ved udarbejdelse af forslag til sikkerhedsbestemmelser, lære og håndbøger samt betjeningsforskrifter m.v. på våbensystemer.

- Deltager som støtte ved MAREVAL.

- Planlægger og udfører operativ støtte til SVN enheder som en del af SARC opkøring og vedligeholdelse.

SAP/DEMARS bør ikke være ukendt for dig. Dette er dog ikke et krav til stillingen.

Stillingen er en SG stilling, men egnede KORP/MSPC/MOKS kan også bruges, men her vil der blive udfærdiget en individuel uddannelsesaftale, med henblik på en grundlæggende sergent uddannelse (GSU). Efter opfyldt uddannelsesaftale vil en udnævnelse til SG kunne finde sted. Der vil naturligvis være mulighed for løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Din daglige leder bliver leder af team 1, OS Johnny Ludvig Larsen og din daglige chef er Chef for Uddannelsessektionen, OK Christian Slej Matthiesen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for kompetenceudvikling samt videre- og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og VBC ansvarsområde.

Udgangspunktet for den daglige fysiske tjeneste er Sjællands Odde, hvor vi bor, men tilrettelæggelsen af din hverdag kan efter aftale sagtens indeholde hjemmearbejde/ kontor fra andre militære etablissementer. Du vil få udleveret en FAP til dette formål. Det er VBC magtpåliggende at privat- og arbejdsliv på denne måde kan tilrettelægges under reel gensidig hensyntagen.


Om dig
Du er udadvendt og trives godt i et fleksibelt arbejdsmiljø.

Du er parat til hurtigt at kunne skifte fokus, da vores hverdag er afhængig af de sejlende enheders operationsmønster, som naturligt kan ændres med kort varsel.

Du opfatter nye udfordringer som noget positivt, og besidder generelt en positiv tilgang til dit arbejde.

Du har et veludviklet helhedssyn, som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.

Du skal fremstå som en sikker og fagligt dygtig faglæreassistent.

Du skal i perioder være indstillet på en del rejseaktivitet og sejldage (30-60 dage/år), samt lange arbejdsdage ifm. kursusvirksomhed.

Du er i den ideelle verden grunduddannet EK/AT/ET, og du har en grundlæggende sergent uddannelse og en funktionsuddannelse i våbenteknik.

Du mestrer i et vist omfang både WorkZone og ESS i Tidsstyring ligesom du behersker engelsk i skrift og tale til SPL 3322.

Dine kvalifikationer kan omfatte våbenteknisk uddannelse inden for pjecer, missilsystemer og ildledelsesradarer, SVN basisuddannelse og kørekort B. almindelig bil (u/3500 kg).

Vi forventer at du har praktisk erfaring fra sejlende tjeneste ved Søværnets enheder.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Steen Flemming Petersen, SC-VBC-LDUD, telefon 21 48 26 85. Alternativt OS Johnny Ludvig Larsen, SC-VBC-LDUT1@mil.dk, telefon 72 85 55 40 / 21 29 20 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. august 2021 og samtaler forventes afholdt uge 32. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021 eller det kan efter aftale ske hurtigere.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

18.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent