Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Operationsofficer til reserven ved stab 1. Brigade


Rådighedsstillinger - Operationsofficer til reserven ved stab 1. Brigade

Brænder du for føring og taktik. Har du et operativt mindset, og vil du udvikle dine taktiske kompetencer på brigadeniveau?

Så har du her en mulighed for at blive operationsofficer i reserven ved stab 1. Brigade!

Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, men stabens personel af reserven kommer fra hele landet. Vi skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau. Vi skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar, samt opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.
Om stillingen
Som reservist i Forsvaret bliver du ansat i en designeringsfunktion i en myndigheds
krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion ved stab 1. Brigade. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion eller være en del af Forsvarets opgaveløsning i fredstid på andre områder.

Reserven ved stab 1. Brigade udgør et supplement til brigadens grundstruktur og reservepersonellet skal uddannes til stabens funktioner i krise- og krigsstrukturen.

Indkommanderinger ved 1. Brigade vil give dig forståelse for operationer på brigadeniveauet og et nærmere kendskab til uddannelse af enheder i Hæren.

Stillingen som operationsofficer i stabens reserve er enten tilknyttet operationscentret (OPSC) eller plancenteret (PLANC). Som officer i operationscenteret vil du deltage i føringen af brigadens operationer, når denne er indsat. I planlægningscentret deltager du i den forudgående planlægning af operationerne, inden planerne overdrages til operationscentret. Staben øves blandt andet i rammen af Multinational Division Nord, ligesom brigadestaben bruger mange ressourcer på intern stabsuddannelse.

Vi har 6 ledige stillinger og de er placeret således:
OPSC: IGO og LOGOF
PLANC: IGO, LOGOF, CISOF, OPO/IA

Med andre ord, hvis taktik og operativplanlægning tiltaler dig, så send os din ansøgning.

Aktiviteterne er ofte øvelser af 5 til 10 dages varighed i ind- og udland, samt kortere aktiviteter på 1- 2 dage. Du skal forvente, at kunne afsætte min. 12 hverdage årligt til tjeneste, men der udvises fleksibilitet med hensyn til at få det til at passe med dit civile job.
Du vil i stillingen under øvelse eller evt. indsættelse skulle referere til chefen for det OPSC eller PLANC, hvor du er tilknyttet.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren med erfaring inden for operationer og tilhører våbenarterne Ingeniør, Artilleri, Logistik, eller Føringsstøtte.

Du har gennemført VUT I, Føringskursus Bataljon og Brigade for linjen eller reserven eller lignende.

Du har erfaring med virket som stabsofficer gerne også fra international tjeneste.

Du er fleksibel, villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og du holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle. Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.

Du besidder selvdisciplin, er pragmatisk og kvalitetsbevidst i din faglighed og prioriterer personlig fremtoning, herunder egen fysisk vedligeholdelse.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer) eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for stabens reserve ved 1. Brigade major af reserven Thomas H. Baggesen på mail: 1bde-r-le-st@mil.dk eller telefon 6094 7877 (efter kl. 16.00).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.
Ansøgninger behandles løbende ligesom samtaler gennemføres i Holstebro eller online efter aftale efterhånden som egnede kandidater identificeres.

Rådighedsstillingerne er til besættelse snarest muligt.

Der er tale om rådighedsstillinger med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

15.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent