Fortsæt til indhold

Instruktør til undervisning i Anti Submarine Warfare på Seahawk ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Instruktør til undervisning i Anti Submarine Warfare på Seahawk ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at undervise i Anti Submarine Warfare på SEAHAWK til et højt fagligt niveau? Har du styr på din elektroniktekniske faglighed og lyst til at udvikle dine kompetencer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft består p.t. af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever.
Vedligeholdelsesafdeling Luft omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to
flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en sektion i Brabrand. Som en del af oprettelsen af
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 oprettet.

Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 skal fremadrettet gennemføre Flyteknisk
Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17, samt andre flytekniske kurser og
uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau. Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er skolen et meget spændende sted, som hele tiden er i forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du møder et spændende job som instruktør på forsvarets SEAHAWK helikopter, primært indenfor Anti Submarine Warfare området. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor have stor indflydelse på jobindholdet og god mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling.

Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen. Stillingen er oprettet, som følge af sidste forsvarsforlig, hvor det blev besluttet at indkøb en Anti Submarine Warfare kapacitet.

Du skal påregne at skulle gennemføre uddannelsen i Anti Submarine Warfare i USA ved US NAVY i starten af 2023. Du skal i den forbindelse støtte med at fremstille undervisningsmateriale og andet, der sætter dig i stand til at kunne gennemføre den nødvendige uddannelse i Anti Submarine Warfare for de øvrige SEAHAWK og Anti Submarine Warfare mekanikere.

Såfremt du ikke har erfaring på SEAHAWK, vil vi sørge for at du får et typekursus internt ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille , og praktik i vedligeholdelsesmiljøet ved Vedligeholdelsesområde Karup. Dette vil ske frem mod Anti Submarine Warfare kursus i 2023.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning indenfor dit fagområde, samt opgaver der relaterer sig hertil, herunder eksaminer og prøver. Det vil være ønskeligt hvis du kan støtte på SEAHAWK med undervisning indenfor B2-området (el/avionics), for at hjælpe kursuslederen på denne type. Såfremt du har bredere helikopterteknisk faglighed vil dette også sættes i spil til alles bedste.

Du vil desuden skulle støtte inden for continuation training, herunder i FTS/EWIS/HUMFAC. Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder yde støtte til opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. Opgaveporteføljen og planlægning af denne, tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker, samt organisationens behov.

I perioder hvor du ikke underviser vil der være rig mulighed for at forberede dig. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid og der er plads til hjemmearbejdsdage.

Du skal derudover, efter oplæring, deltage som censor i klarmelderprøver og være forberedt på at bidrage til gennemførsel på dette område, herunder kontrol af logbøger o. lign. Du skal desuden kunne bidrage til teknisk sagsbehandling indenfor Anti Submarine Warfare og evt. SEAHAWK i det omfang, der er behov for det.

For øjeblikket er eskadrillen i gang med at implementere DKMAR 147 og 66, hvor du også vil skulle bidrage til nedskrivning af procedurer og opnåelse af godkendelse. Implementeringen vil betyde ændringer på visse kurser, for at sikre at vi lever op til gældende krav. Fagligheden i implementeringen kommer fra dig og de andre instruktører, faglærere og kursusledere.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet elektronikfagtekniker eller B2 flymekaniker, derudover er det en fordel hvis du har erfaring med og evner indenfor formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Du skal have praktisk erfaring fra det tekniske miljø på helikopterne, gerne på SEAHAWK.

Du trænes i vores interne procedurer og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov. Vi forventer at du med en kortere oplæringsperiode kan undervise i mindre omfang. Der laves i samarbejde med dig en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard. Vi forcerer det ikke, men skal selvfølgelig have dig på banen.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle typeuddannelserne til gavn for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Flyvevåbnet og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel på en flymekaniker, og derved bidrage til kursisternes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier.

Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige kursister i undervisningslokalet mange dage om året, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende DKMAR 147/66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. Faglig sparring er en fast del af kulturen.

Har du en del af kompetencerne, men mangler det sidste, så hører vi også gerne fra dig. Så vil vi evt. i fællesskab lave en plan for at imødekomme kompetencebehovet.

Såfremt du ikke har den rigtige rang, skal du være indstillet på at blive ansat på en uddannelseskontrakt samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende
LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen fra alle tre værn.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadrillechef, kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21 eller daglig leder seniorsergent Jan Nielsen på telefon 20 83 71 69.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. juli 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

10.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent