Fortsæt til indhold

IT-PROJEKTLEDER TIL FORSVARSMINISTERIETS KONCERN IT


IT-PROJEKTLEDER TIL FORSVARSMINISTERIETS KONCERN IT

Brænder du for digitalisering? Har du kompetencer indenfor for it-projektledelse og design af it-løsninger, til gavn for Forsvarsministeriets operative og administrative kapaciteter? Er du serviceorienteret, har fokus på kunden, og interesse for metoder der understøtter dette? Så vil vi gerne høre fra dig.

Forsvarsministeriets Koncern it (KAKI) søger it-projektledere til ledelse og styring af it-udviklingsopgaver. Der er tale om flere potentielle stillinger, hvis de rette kandidater melder sig.
Om os
Vi er Forretningsområde Digitalisering, og vi har ansvaret for at rådgive om og understøtte digitaliseringsinitiativer i hele Forsvarsministeriets Koncern. Forretningsområdet er placeret i Koncern it (KAKI), som er en division under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.

Vores mål er fortsat, at være den foretrukne samarbejdspartner indenfor digitalisering. Kunderne omfatter Forsvarsministeriet, samt alle underlagte styrelser og myndigheder. Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi forbliver en attraktiv samarbejdspartner internt i koncernen.

Vi holder til i Hvidovre, hvor vi pt. er ca. 320 ansatte. Vi forventer i 2023, at flytte til Ballerup for geografisk at komme tættere på FMI ledelse, samt hovedparten af FMI øvrige divisioner og afdelinger. Koncern it’s fremtidig organisering og ’operating model’ analyseres lige nu af Program it-konsolidering og transformation, og vi vil blive en del af denne fremtid.
Om stillingen
Stillingen er en it-projektleder med flair for løsningsdesign. Stillingen vil blive tilpasset dine kompetencer, og vil rumme en stor mulighed for din videre kompetenceudvikling.

Som it-projektleder vil du skulle arbejde med it-udviklingsopgaver, der styres som projekter eller driftsopgaver. Du vil skulle veksle mellem at være projektleder, it-teamleder eller opgaveleder, afhængig af opgaven og dine kompetencer. Som projektleder vil du skulle planlægge og styre projekterne, herunder være ansvarlig for projektdokumentationen samt håndtering af styregruppe og øvrige interessenter. Som it-teamleder/opgaveleder vil du enten arbejde tæt sammen med en projektleder, eller have dine egne, selvstændige opgaver. It-teamlederens opgave er at planlægge og følge op på it-leverancerne, herunder samarbejde med de relevante udviklingsteams og systemejere, samt forretningen. På længere sigt vil du få opgaver der er en del af en agil udviklingsproces.

I forhold til it-løsningsdesign, vil du være ansvarlig for at indsamle input fra domænespecifikke løsningsarkitekter, for at designe end-to-end løsninger på baggrund af kundens specifikke behov. Du vil have stor kontakt med kunden, men også med enterprise- og domænearkitekterne i Koncern it, for derigennem at designe løsninger der tilgodeser den vedtagne mål- og rammearkitektur. Kort sagt, så binder du kundens behov og den tekniske løsning sammen. Du vil indgå i projekter og opgaver i en rådgivende rolle, og vil have ansvaret for løsningsdesignet til den konkrete opgave. Vi har en stor systemportefølje i koncernens SAP-løsning, så dine evner indenfor ledelse af SAP-projekter vil være værdsat, men ikke et krav.

Du kommer til at arbejde i et team af 12 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har en rolle i koncernens it-udviklingsprocesser. Teamets opgave er centreret omkring kundens behov og at omsætte dette til konkrete opgaver, herunder at lede og støtte løsning af opgaven. Du vil kunne trække på de andre teammedlemmers erfaring og indsigt, da vi gør en dyd ud af intern videndeling. I nogle tilfælde vil du også skulle arbejde tæt sammen med en anden fra teamet, fx en projektleder eller it-teamleder, eller en digitaliseringskonsulent. I de fleste tilfælde vil du skulle orientere dig mod koncernens arkitekturfunktion, samt it-systemejerne, udviklingsteams, juridiske og kommercielle sourcingressourcer, samt porteføljestyringen. Du vil derfor have en stor kreds af medarbejdere fra Koncern it samt eksterne leverandører som dine primære samarbejdspartnere. Din kontakt til resten af koncernen vil være baseret på den enkelte opgave, og du vil derfor få en stor berøringsflade med forskellige styrelser og myndigheder under hele Forsvarsministeriet.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og en god balance mellem familie- og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer din kompetenceudvikling højt. Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid. Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på den fortsatte udvikling af sektionens metoder og processer.

Morten Pedersen, Chefen for Digitalisering og Forretningsstøtte udtaler:

”Hvis du vil være en del af en organisation i en rivende udvikling, så skal du søge jobbet. Koncern it er lige nu midt i et skifte fra en traditionel it-organisation, til at være en serviceorienteret organisation, med fokus på ny teknologi, agil udvikling, gode brugeroplevelser og it-sikkerhed i højsædet. Vores værdier i dette arbejde er at være kundecentrisk, videndrevet, forbindende og hurtige.

I teamet arbejder vi med at skabe værdi gennem innovation og kreativitet. Vi har mange forskelligartede opgaver, der alt sammen drejer sig om at udvikle it, sammen med kunden. Du skal derfor kunne lide at arbejde med forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad der er behov for i den enkelte situation. Dine kompetencer er ikke altafgørende. Det vigtige er, at du har lyst til at blive en del af udvikling som tema – både overfor kunden, internt i Koncern it, samt med dig selv i hovedrollen.”
Om dig
Du bør søge stillingen som it-projektleder, hvis du:

• Har erfaring med projektarbejde, gerne indenfor PRINCE2® eller Statens it-projektmodel.
• Er serviceminded og har fokus på projektets eller opgavens interessenter.
• Kan agere i et til tider politisk miljø, med mange interesser der skal tilgodeses.
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i en midlertidig arbejdsgruppe.
• Har erfaring med at sætte dig ind i kundens arbejdsprocesser og kontekst, og du må gerne have forretningsforståelse indenfor administration, økonomi, logistik, HR eller operationer, og de dertil hørende it-systemer.
• Kan oversætte kundens arbejdsprocesser til tekniske byggeklodser, som it-udviklerne kan arbejde videre med.
• Evt. har kendskab til modelleringsværktøjer som fx UML, BPMN eller Archimate, men det er ikke et krav.
• Evt. har kendskab til ledelse af SAP-projekter, men det er ikke et krav.

Generelt om rollen:

• Du har kendskab til og flair for it og digitalisering.
• Måske har du teknisk erfaring, men det er ikke et krav.
• Du har interesse for designtænkning, brugerinvolvering og facilitering af forandringsprocesser.
• Du har gerne erfaring indenfor UX, service design og prototyping.
• Du brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden.
• Du kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Stillingsindholdet tilpasses din uddannelse og ansættelsesform.

Du er civil, eller ansat som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder eller en seniorsergent med teknisk baggrund.

Er du officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Major Morten Pedersen, på telefon 72 81 43 23.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 11 juli 2021. Vi holder samtaler løbende, så hvis vi har din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt. På grund af den nuværende situation med Covid-19, kan samtaler afholdes over Skype, Microsoft Teams eller lignende, efter omstændighederne.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruk-tur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kunde-centrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.07.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent