Fortsæt til indhold

Leder af Weapons Element i Air Control Wing


Leder af Weapons Element i Air Control Wing

Vil du være med til at sikre Air Control Wings styrkeproduktion, så wingen både kan opretholde kontrol- og varslingsberedskabet, og udvikle sig mod nye kompetencer?
Vil du gerne udfordres som leder i Air Control Wings måske vigtigste kaptajnsstilling?

Air Control Wing søger en ny leder af Weapons Element i vores Education Section. Vi tilbyder en stilling med ledelsesansvar, faglighed, koordinering og udviklingsmuligheder i et miljø med et højt operativt tempo.
Om os
Weapons Element er et af i alt fire elementer i Education Section under Support Group i Air Control Wing (ACW). Education Section uddanner operativt og teknisk personel til stillinger i Operations Group og Logistics Group.

Weapons Element har bl.a. til opgave at:
- Funktionsuddanne officerskadetter på Kontrol- og Varslingsoperativ linje til Fighter Allocators
- Grunduddanne Fighter Controllers
- Grunduddanne Weapons Assistants
- Efteruddanne alle tre ovennævnte operatørtyper, fx til krise-/krigstidsopgaver
- Sagsbehandle sager på uddannelsesområdet, herunder særligt sager om de ovennævnte uddannelser og kurser

Styrkeproduktionen i ACW er styret af behov fra både Flyverkommandoen, Forsvarsakademiet og andre myndigheder, men også internt fra Operations Group, og koordineringen med denne afdeling er derfor en central del af jobbet.
Om stillingen
Du bliver leder for et element der består af to premierløjtnanter til uddannelse af Fighter Allocators, en seniorsergent og tre oversergenter til uddannelse af Fighter Controllers, samt en sergent til uddannelse af Weapons Assistants. Disse ressourcer er dog pt. ikke altid tilstrækkelige til at uddanne til at dække efterspørgslen, og derfor er en del af jobbet at koordinere udlån af ressourcer fra fx Operations Group.

Du har ledelsesansvar for dine medarbejdere, hvilket vil sige, at du er ansvarlig for at tilvejebringe de nødvendige vilkår og ressourcer til løsning af deres opgaver. Det betyder, at du er ansvarlig for deres udvikling, bedømmelse, arbejdstid, trivsel og opgaveløsning.

Det bliver din opgave at planlægge den årlige uddannelsesproduktion i samarbejde med Operations-afdelingen, idet der er mange faktorer, der skal spille sammen for en succesfuld afvikling af din plan. Det kan være eftersyn på de anvendte systemer, højere prioriterede operative opgaver, for at opretholde denne status efter nærmere aftale, og under hensyn til din primære opgave som leder WEAPONS andre uddannelsesaktiviteter, tilgængelighed af instruktørkræfter med mere.

For at få enderne til at nå sammen, skal du deltage i koordinerende mødevirksomhed og være klar til at justere din plan.

Baggrund som Fighter Allocator er en fordel, men ikke et krav. Hvis du har FA-baggrund og operativ status vil der være mulighed for at opretholde denne status efter nærmere aftale, og under hensyn til din primære opgave som leder WEAPONS.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-1/L eller VUK. Såfremt du er PL og er i gang med VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, hvis du har den rette profil. Du vil frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har gode samarbejdsevner og er relationelt stærk, og finder glæde i udviklingen af andre. Du er i stand til at styre og give klare retningslinjer. Du trives i et dynamisk miljø, som ofte kræver omstillingsparathed og fleksibilitet.

Du kan veksle mellem administrative opgaver, ledelsesopgaver, mødevirksomhed, planlægning, budgetlægning, udvikling og udarbejdelse af dokumentation.

Sideløbende med driften af dit element er du i stand til at udvikle fagligheden og den pædagogiske tilgang blandt dine medarbejdere.

Du kan selv undervise eller støtte op om andres undervisning, hvis situationen måtte kræve det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, major Michael Arnefast Wangel, på mail: acw-se-001@mil.dk eller på tlf.: 72 84 51 09.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Dennis Nordahl på tlf.: 72 81 91 41.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.

Samtaler forventes den 24. og 25. juni 2021.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

23.06.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent