Fortsæt til indhold

Logistikbefalingsmand til 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Logistikbefalingsmand til 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Vil det tiltale dig at gøre tjeneste i en værnsfælles enhed, der støtter både Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Hæren og NATO med CIS kapaciteter? Så skal du søge jobbet som logistikbefalingsmand ved 2. Føringsstøttebataljon (2 FØSTBTN) ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Om os
2 FØSTBTN indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen er en operativ bataljon, der består af tre underafdelinger og en stab. 1. Kompagni, DCM-E, er placeret i Haderslev og yder CIS støtte til NATOs hovedkvarterer. 2. CIS kompagni består af tre delinger, hvor 1. deling, der yder CIS støtte til Flyvevåbnet, er placeret i Karup. 2. Deling yder CIS støtte til Specialoperationskommandoen. 3. deling skal yde CIS støtte til Hæren og underlagte myndigheder bl.a. som en del af det kommende Nationale Land Operativt Center (NLOC). 3. Uddannelseskompagni gennemfører styrkeproduktion i form af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse og afgiver, efter HRU, soldater til GEFION i både 2021 og 2022.

2 FØSTBTN består derudover af chefen og bataljonsbefalingsmanden samt en stab. Staben (ST) er organiseret i en S-struktur hvor du vil indgå i logistiksektionen (S4) sammen med en logistikofficer.
Om stillingen
Logistikbefalingsmanden (LOGBM) varetager administrativ sagsbehandling af logistiske opgaver i koordination med sin kollega i S4 og øvrige dele af stab 2. Føringsstøttebataljon.
LOGBM varetager normering ved dispositionsenhederne og vejleder, planlægger og kontrollerer dispositionsenhederne indenfor materielforvaltning. Det forventes, at du som LOGBM medvirker til at sikre optimale logistiske processer og procedurer ved bataljonen, for herigennem at bidrager til at skabe et solidt beslutningsgrundlag i operative sammenhænge.

Du kan forvente at opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov - og såfremt der er behov, vil du skulle udvikle både dine operative og administrative kompetencer.
Samlet set skal du sammen med bataljonens øvrige nøglepersoner bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem fleksible og indsatsklare kapaciteter, der drives af et operativt og proaktivt mindset understøttet af operativ og teknisk faglighed.
LOGBM sagsbehandler selvstændigt bataljonens materielforvaltningsopgaver, men med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere samt afstemmer og koordinerer på tværs af regimentets logistiske søjle. Opgaverne i sektionen er mangeartede, hvorfor der må forventes at tjenesten stiller krav om en effektiv og målrettet indsats.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Ønskeligt har du erfaring med logistik og materielforvaltning fra en lignende stilling eller som forsyningsbefalingsmand på ANSV 5.

Ved indtræden i stillingen som oversergent, ses det gerne at du har påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU), som et led i Regimentets befalingsmandsstrategi.
Du har et godt generelt soldatermæssigt uddannelsesniveau, da du i forbindelse med stillingen skal være klar til at kunne indgå i NATOPS/INTOPS. Du skal derfor være egnet til udsendelse, samt kunne godkendes til hemmeligt.

Du er omstillingsparat og har en positiv tilgang til dagligdagen. Desuden er du indstillet på at lære nyt, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber på en let forståelig måde. Endvidere er du serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale m.h.p. udnævnelse når denne er opfyldt.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef; major Henrik Lykke på telefon: 25 41 54 35 eller leder/S4; kaptajnløjtnant Frederik Sejrup Ørsted på telefon 53 57 30 31 eller via mail på FSR-2B-S4A
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 25. juli 2021.
Stillingen kan besættes fra 01. august 2021.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.07.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent