Fortsæt til indhold

Sagsbehandler KUA1C


Sagsbehandler KUA1C

Vil du medvirke til – ud fra et operativt perspektiv - at designe og implementere fremtidens digitale kapaciteter inden for det landmilitære område? Er du selvstændig, analytisk skarp, og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den sagsbehandler, vi søger til det landmilitære udviklingselement Efterretning og Føringsstøtte i den landmilitære udviklingssektion under Kapacitetsudviklingsafdelingen i Udviklings- og Planlægningsstaben (Karup).
Om os
Den landmilitære udviklingssektion (KUA1) er en del af den værnsfælles kapacitetsudviklingsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af i alt 33 medarbejdere fordelt på tre elementer, der dels varetager udviklingsopgaver i forhold til specifikke operative kapaciteter i Hæren og dels varetager mere tværgående landmilitære udviklingsopgaver.
Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), tre elementledere (major) samt 28 sagsbehandlere fordelt på de tre elementer primært på kaptajn- og majorniveauet. De tre elementer består hver ca. 10 kollegaer, der favner hver deres områder inden for det landmilitære område; Kamp og ildstøtte (element A), ingeniør og logistik (element B) samt efterretning og føringsstøtte (element C).
Stillingen er en del af det landmilitære udviklingselement Efterretning og Føringsstøtte (KUA1C). KUA1C har ansvaret for kapacitetsudvikling af landmilitære efterretnings- og føringsstøttekapaciteter samt en række værnsfælles kapaciteter inden for de to områder, som ud fra størstebrugerprincippet er forankret i Hæren. KUA1C har ansvaret for processen fra ide til implementering og bidrager herunder blandt andet til udarbejdelsen af landmilitære koncepter, udviklingsdokumenter, doktrinudvikling, materielanskaffelser og implementering. Arbejder der gøres i samarbejde på tværs af Forsvarskommandoen, myndigheder og styrelser.
Elementet behandler enkeltsager og udarbejder notater og analyser, der er væsentlige for efterretnings- og føringsstøttetroppernes udvikling både på kort, mellem og lang sigt. Derudover udarbejder og koordinerer elementet det operative grundlag for materielanskaffelser inden for efterretnings- og føringsstøttekapaciteten. Der vil derfor være en bred berøringsflade til respektive kommandoer, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.
Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.

Om stillingen
Der søges en M321 sagsbehandler, der skal have primær fokus på føringsstøttekapaciteten, men som også har modet og interessen for at kunne støtte op om arbejdet på efterretningsområdet.
Du vil i stillingen få tildelt ansvaret for specifikke sagsområder indenfor eksempelvis Brigade CIS projektet, udviklingsnotater og forligsforberedende arbejder. eller forsynings- og transportområdet.
Du vil komme til at bidrage til koordination af materielanskaffelser inden for føringsstøttekapaciteter. Du vil skulle indgå i det team, der er ansvarlig for Brigade CIS projektet. Herunder løbende koordination primært med Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, men også med øvrige kommandoer og styrelser. Du kommer til at bidrage til udarbejdelse af en række forskellige nøgledokumenter, herunder projekt business cases, som er det dokument der godkender og initierer at Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse kan iværksætte anskaffelse af materiel.
Du vil endvidere komme til at bidrage til den overordnede udvikling inden for føringsstøtte. Herunder bidrag til udarbejdelse af kapacitetsudviklingsstrategier, koncepter, notater og analyser som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af operative kapaciteter på doktrin-, organisation- og teknologiområdet med en horisont på op til 15 år frem i tiden.
Du vil referere til elementlederen i KUA1C, men samtidig være en del af et kollegialt CIS team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver en grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret. De primære samarbejdspartnere i funktionen vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt øvrige kollegaer i Kapacitetsudviklingsafdelingen. Du vil således have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt Styrelser under Forsvarsministeriet, som kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.
Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i det samlede Forsvar og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for stabsprocesser, samarbejde og helhedsorientering.
I stillingen vil der være rejseaktivitet, herunder møder i NATO arbejdsgrupper, udstillinger og projektmøder. Arbejdet er fleksibelt og hjemmearbejde anvendes som et aktiv i forøgelsen af elementets effektivitet samtidig med at der opretholdes en god ”work-life” balance.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Karup
Om stillingen
Om dig
Du er en erfaren kaptajn (M321) som har arbejdet med føringsstøtte og har interesse for at udvikle dig i bred forstand, herunder i forhold til (projekt-) ledelse og generel stabsvirke.
Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling på niveau II eller niveau III.
Det afgørende er dog, at du er nysgerrig på udvikling, analytisk tænkende samt formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.
Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.
Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.
Du kan være en kaptajn som ønsker udvikling, erfaring og afklaring på NIV I eller en som søger et selvstændigt sagsområde med stort udviklingspotentiale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major René Sølvberg (fg. Sektionschef) på telefon 5084 8736 el. major Jim Dinesen (elementleder) på telefon 9132 6192.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25. Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. august 2021.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent