Fortsæt til indhold

Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN


Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN

Er du klar til et spændende job, hvor der er mulighed for at udfordre sig selv på mange områder og med en sejlplan, der giver gode muligheder for at kombinere hjemmelivet og studier med sejlads?

Så er du måske vores nye navigationsofficer på Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (EJMI).
Om os
EJMI opererer primært i kystnære områder ved Grønland. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne primært i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne enten nordpå til Thule-området for farvandsovervågning eller til Grønlands Østkyst for farvandsovervågning samt støtte til Sirius.

Operationsmønstret gør, at man altid får nye udfordringer, og samtidig har en enestående mulighed for at opleve Grønlands natur og kultur.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en større enhed. Den lille besætning på 19 mand gør, at du arbejder tæt sammen med befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen. Dette er alt sammen med til at skabe et behageligt arbejdsmiljø med en uformel tone.

EJMI indgår i Division 19 under 1. Eskadre
Om stillingen
Som navigationsofficer om bord i et inspektionsfartøj har du en til tider krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for skibets navigationsudstyr, kortbeholdning, sejladsplanlægning, bestilling af havneplads og alt, hvad der ellers måtte høre ind under navigation.

Du vil helt sikkert blive udfordret navigatorisk og sømandskabsmæssigt, da inspektionsfartøjerne ofte sejler indenskærs i mange af de sparsomt opmålte fjorde.

Derudover stiller de skiftende is- og vejrforhold i Nordatlanten særlige krav til skibene og dets besætninger.

Foruden de navigatoriske ansvarsområder og udfordringer er det også dig, der gennemfører fiskeriinspektion, helikopterkontrol samt mindre administrative opgaver. Du er daglig leder af KU-gasten og er alternativ kryptokustode.

Når der er taktiske kadetter om bord, har du også et stort medansvar for at uddanne og vejlede disse under deres togt.

Jobbet vil give dig gode muligheder for at udvikle dig fagligt på det navigatoriske, operative og det ledelsesmæssige område. Om bord på EJMI vil du være en del af skibets ledelse og vil blive inddraget i dagligdagens beslutninger. Vi vil sørge for at udfordre dig således at du efter 1-2 år som navigationsofficer er godt rustet til din videre karriere.

Hverdag
Dagene om bord varierer meget alt efter årstidernes påvirkning af vind og vejr og operativt virke. Du kan forvente at bruge megen tid på broen, og du vil hurtigt opnå stor erfaring i farvandene.

Normalt sejler man to måneder og har to måneder hjemme. I Division 19 benyttes konceptet ”dråbevis udskiftning”, hvilket vil sige, at der hver måned skiftes ca. halvdelen af besætningen, hvilket bidrager til et dynamisk miljø om bord.

Udskiftningsdatoerne fastlægges i starten af året, hvorefter du i samarbejde med den navigationsofficer, som sejler modsat dig, planlægger det kommende års sejlperioder inden for de rammer, der er givet. Dette betyder, at du har stor indflydelse på din sejlplan og i et vist omfang kan tilpasse din tørn med livet derhjemme.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Søværnet af taktisk linje og har erfaring med sejlads i Nordatlanten. Såfremt du er uddannet fiskeriofficer og helikopterkontrolofficer, grade AC NT (NATO Non Tactical), vil dette være en fordel ellers vil dette være kurser, som du efterfølgende erhverver.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er i stand til at arbejde i tæt dialog med den øvrige ledelse samt den menige del af besætningen, hvor anerkendende ledelse er styrende.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.

Endeligt skal du kunne samarbejde med lokale myndigheder, herunder have en særlig god kontakt med fiskeriofficeren ved Arktisk Kommando.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibschef KL Søren Christensen på mail 1EEJMI-CHB@MIL.DK.
Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-BEM10@MIL.DK, tlf.: 72 85 75 51.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på tlf.: 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021, eller efter aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

23.06.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent