Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Chef for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon


Rådighedsstilling - Chef for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon

Har du erfaring som reservist, brænder for ledelse og kan fremstå som en synlig leder – også på afstand?

Vil du være med til at opbygge, forme og udvikle reservens arbejdsopgaver og kompetencer i et miljø du selv er med til at opbygge?

Så søg denne stilling som chef for reserven ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
Du finder os på Haderslev Kaserne sammen med Slesvigske Fodregiment. Regimentet består af Ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps, Garnisonsstøtteenheden og XXII Reserve Bataljon.

XIII Lette Infanteribataljon er hjemmehørende ved Slesvigske Fodregiment, idet bataljonen operativt og strukturelt er underlagt 2. Brigade.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet. Bataljonen vil primært operere afsiddet kun støttet af mindre taktiske køretøjer, der gør sig særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab, ved strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder, bl.a. skal du kunne bestå de operative fysiske anbefalinger til niveau 3.

Reserven ved XIII Lette Infanteribataljon, der ligeledes er under opbygning, skal kunne støtte med opbygningen af bataljonens kapaciteter, herunder både staben og S7. Derudover vil reserven skulle bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af både bataljonen og 2. Brigade.

Reserven skal ligeledes kunne indgå som en del af beredskabet for bataljonen og støtte op i forhold til både nationale og internationale opgaver.

Det er planen, at den samlede reserve vil komme til at bestå af op til 12 officerer og 7 befalingsmænd af reserven.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som major af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.
Om dig
Du er uddannet major, eller er kaptajn og har gennemført ”Canadian Army Primary Reserve Army Operations Course” (eller tilsvarende) eller har mod på at gennemføre dette.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for stabstjeneste med tyngde på, operationer og efterretning.

Du har tid og lyst til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at opbygge og varetage medarbejderne af reserven. Du skal selv deltage og bidrage til reservens opgaveløsning både i regi af bataljonen og 2. Brigade.

Du er villig, loyal, selvstændig og initiativrig med henblik på, at enheden får løst sine opgaver og holder et målrettet fokus mod målet, idet du skal løse opgaven i tæt samarbejde med såvel bataljonschefen som stabschefen. Du skal kunne udvise en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaverne.

Du skal have en anerkendende tilgang til andre, men en energi og vilje som skaber det gode arbejdsklima for alle medarbejder og samarbejdspartner.

Det vil være en fordel, hvis du har civile kompetencer indenfor personaleledelse, HR, projektledelse og lignende, da der vil være en del administrativt arbejde forbundet med stillingen.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Der er tale om en reserve stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for XIII Lette Infanteribataljon, oberstløjtnant Jesper Strøier på telefon 4138 5100.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter; enten ved fremmøde eller online.

Stillingen er til besættelse snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Husk at alle dokumenter skal være pdf-filer.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.06.2021

Indrykningsdato

08.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent