Fortsæt til indhold

Chef for fregatten IVER HUITFELDT


Chef for fregatten IVER HUITFELDT

Vil du være chef for et af Søværnets mest avancerede krigsskibe? Så bør du søge stillingen som chef for fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre.
Om os
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste.

2. Eskadre arbejder for at være en god arbejdsplads, og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Om stillingen
IVER HUITFELDT indgår i Division 21 og er organisatorisk underlagt chefen for 2. Eskadre.

Du skal som chef for IVER HUITFELDT lede en besætning, hvor hver person besidder faglige kompetencer og specialviden, som sammen med en bred vifte af avancerede våben, sensorer, kommunikationsudstyr og fremdrivningsmateriel gør enheden til en kompleks platform.

Som skibschef i 2. Eskadre arbejdes der kontinuerligt med at udvikle besætningernes kompetencer, hvilket betyder, at koncepterne for kamp og havari, som enhederne træner ved den britiske flådes træningsskole ved Flag Officer Sea Training (FOST), vil være det gennemgående omdrejningspunkt.

Selv om ansættelsen vil blive som chef for IVER HUITFELDT, vil der eventuelt blive behov for at skifte enhed i ansættelsesperioden under 2. eskadre.
Om dig
Du har en baggrund som officer af taktisk linje i Søværnet. Du har gennemført Videreuddannelsestrin II eller ækvivalerende for militære ledere. Du skal have en solid operativ baggrund og have flair for ship handling. Det er en stor fordel, såfremt du tidligere har haft sejlende tjeneste i ABSALON-klassen eller IVER HUITFELDT-klassen, og at du har gennemgået ”Command Qualification” forløbet til fregat eller støtteskib.

Dit fokus som skibschef vil være at vedligeholde og udvikle det nuværende træningsniveau samt implementere ny viden om kamp og havari i besætningen. Et personligt højt fagligt engagement samt evne og lyst til at sætte sig ind i FOST-principperne er derfor afgørende.
Evnen til at motivere din besætning er ligeledes afgørende. Du går forrest, også når dagene er lange.

Vi forventer, at du har en solid erfaring fra flere funktioner i den militære ledergruppe eller chefgruppe, herunder gerne fra højere stabe i Forsvaret. Vi forventer også, at du har et solidt fagligt niveau, og at du kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger, hvor der tillige har været opmærksomhed rettet mod gode sociale/relationelle kompetencer i opgaveløsningen.

Du er en resultatorienteret og udviklingsorienteret officer, der har gode evner for ledelse også under udfordrende forhold. Du kan opstille tydelige og realistiske mål, og du kan holde disse på sporet gennem anvendelse af en delegerende og motiverende ledelsesstil.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Korsør. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til stabschefen for 2. Eskadre, KK Peter Jaszczak, på telefon 3038 0702 eller nuværende stillingsindehaver, KK Michael G. Landmark på telefon 3016 9410.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Wassmann ved Forsvarets Personalestyrelse, mail fps-ba-bs103@mil.dk, eller på tlf. 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Stillingen er ledig til besættelse pr. 15. august. Samtaler forventes afholdt i uge 26.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi anmoder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe disse til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent