Fortsæt til indhold

Karriererådgiver (kaptajn) for chefer og ledere ved Føringsstøtteregimentet og Jydske Dragonregiment


Karriererådgiver for chefer og ledere ved Føringsstøtteregimentet og Jydske Dragonregiment

Synes du at karriereudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere er vigtig, og kan du lide at gøre en forskel - så har vi stillingen til dig. Nu har du en enestående mulighed for at hjælpe hærens chefer og ledere, med rådgivning om karriere muligheder og udarbejdelse af tjenesteplaner for deres medarbejdere.
Om os
Vores sektion består lige nu af 25 engagerede og dygtige HR partnere, som udvides med yderligere fem i løbet af efteråret, her kan du blive én af dem.
Vi har fokus på kompetencer frem for grad, hvorfor dine kolleger spænder bredt lige fra kontorfuldmægtige, akademikere til seniorsergenter og op til majorer. Det betyder at vi i fællesskab, har en enorm viden om alle HR facetter – som vi gerne deler med hinanden.
Vi er altid løsningsorienterede og selvom vi er geografisk spredt i Danmark, så deler vi samme faglighed og engagement for Forsvarets mere end almindelige HR.
Kendetegnet for sektionen er at vi respekterer hinandens forskelligheder og erfaringer, har en god humoristisk sans og en uformel tone. Du vil sammen med en ny kollega, blive en del af det eksisterende HR Partner team på to medarbejdere ved myndigheden.

Vi prioriterer kompetenceudvikling uanset om du ønsker et horisontalt eller vertikalt tjenesteforløb. Du kommer til at samarbejde med mange af Hærens chefer, så der vil være gode muligheder for at kvalificere dig til videreuddannelse.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet og tilpasses dig og dine kompetencer– med andre ord, så er du med dine kompetencer med til at forme dens indhold. Der er tale om to stillinger, én ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia og én til Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Stillingens primære arbejdsområder
- Karriereplanlægning for den enkelte medarbejder, så det er tydeligt hvad vedkommende kan forvente de kommende fire til seks år. Planlægning sker med hensyn til både medarbejderens ønsker og Hærens behov.
- Karriererådgivning sker mellem samtaleleder og medarbejder. Din rolle bliver at sikre den tværgående rådgivning og hjælpe regimentets chefer og ledere med den rette rettidige rådgivning.

Stillingen er et godt springbræt til at kvalificere dig til næste niveau i din karriere. Stillingen er en projektstilling med udløb 31. marts 2024, med mulighed for fastansættelse såfremt det besluttes at implementere projektet i hele Hæren. Hvis ikke vil du i dialog med Hærkommandoen og din afgivende myndighed blive tilbageført til en stilling ved den myndighed du kom fra.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn med et godt kendskab til Hærens uddannelser. Herudover prioriterer vi at du er udadvendt og fordi du skal ajourføre tjenesteplansdatabasen skal du også have styr på IT. Du skal kunne samarbejde med alle og det er derfor vigtigt at du besidder en god evne til at kommunikere med alle grader.
Vores arbejde er meget relations båret, så det er vigtigt at du er god til relationer, serviceminded og løsningsorienteret. Det er vores mål at skabe den bedst mulige løsning for både den enkelte medarbejder og regimentet.

Vi samarbejder naturligvis på tværs af sektionen og i teamet, men det er nødvendigt at du kan arbejde selvstændigt med en opgave. Både de opgaver du selv identificerer, men også dem som du modtager fra regimentet eller fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Du vil komme lettere fra start hvis du tidligere har arbejdet med HR, men ellers står vi klar til at lære dig det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Nicolai Falk Lauritsen på telefon 32 66 59 53. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021 og samtaler forventes gennemført senest i uge 27. Stillingen ønskes besat den 1. september 2021 og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Din arbejdsplads kan være i henholdsvis Fredericia eller Holstebro. Venligst oplys i din ansøgning hvilken stilling/geografi, som du ansøger.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre op-mærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropsregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.
Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en pan-serinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.
Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropsregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.
Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.06.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent