Fortsæt til indhold

Søværnets Center for Taktik søger instruktør indenfor kommunikation og krypto


Søværnets Center for Taktik søger instruktør indenfor kommunikation og krypto

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste, udsendelse eller andet, og ønsker du at arbejde på en skole med stor fleksibilitet, høj faglighed og rig mulighed for udvikling?
Faggruppe Communication and Information Systems søger en erfaren befalingsmand til at undervise indenfor kommunikation og/eller krypto.
Om os
Søværnet Center for Taktiks faggruppe Communication and Information Systems (CIS) favner flere specialer indenfor kommunikation, krypto, Link og farvandsovervågning.
Vi uddanner og træner alle personelkategorier og er stolte over at være ”professionelle specialister” indenfor vores fag. Vores opgaver ligger på Center for Taktik i Frederikshavn (klasseundervisning, simulation og forberedelse), samt ved de operative enheder (søtræning).
Om stillingen
Stillingen er værnsfælles og besættes af personel med erfaring indenfor krypto og/eller med fagspecialet Kommunikation (KU).

Du er oversergent eller erfaren sergent og får fast tjenestested i Frederikshavn.

Som faglærer i faggruppe CIS vil du i tæt samarbejde med dine kollegaer undervise og vejlede personel på alle niveauer indenfor krypto og kommunikation.

Efter et introforløb vil du forestå undervisning og være kursusleder på kurser indenfor dit fagområde. Afhængigt af dine erfaringer og interesser, vil du som udgangspunkt få et hovedområde at undervise ud fra, hvor du også får rig mulighed for faglig fordybelse. Samtidig indgår du i et team på 5 KU-faglærer, som står til rådighed for sparring og hvor I sammen holder hinanden opdateret indenfor specialet.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 15-30 rejsedage om året.

Vi tilbyder en mulighed for dig, der som mellemleder gerne vil specialiserer dig indenfor dit fagområde. Vi vil sammen lave et introforløb, hvor du har adgang til alle faggruppens faglærer til råd og sparring, inden du selv skal undervise, og derved forberede dig bedst muligt til opgaven.
Du arbejder i et selvstændigt miljø, som tager udgangspunkt i dine faglige interesser, og hvor du får mulighed for at arbejde helt i dybden med tingene og derved fungere som søværnets specielist indenfor området.

Hvis du søger som sergent, kan vi tilbyde en tilpasset planlægning, der tager højde for dit karriereforløb til næste rang.
Om dig
Du har interesse for fagområderne og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.
Du besidder lysten til at formidle din viden og erfaringer til personel på alle niveauer.

Du skal være professionel, engageret og udvise initiativ i din fremtræden.
Du skal være hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og være god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet).

Der er krav om at du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET, samt at du har, eller kan erhverve dig, blåt bevis, herunder Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Faggruppeleder CIS KL Marlene S. Høj på telefon 72855367 eller mail SC-TAC-UD501@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. juli 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.07.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent