Fortsæt til indhold

Militærrådgiver ved FN-missionen i New York


Militærrådgiver ved FN-missionen i New York

Militærrådgiver ved FN-missionen i New York - et særdeles udfordrende job i et politisk miljø med en travl hverdag

Har du erfaring med militære og politiske beslutningsprocesser på strategisk niveau, og har
du mod på en travl hverdag i et internationalt miljø, hvor det at netværke er et must, kan du søge en stilling som militærrådgiver ved den danske FN-mission i New York.

Stillingen er ledig pr. 1. juli 2022.
Om os
FN-missionen i New York varetager danske udenrigspolitiske interesser og prioriteter i FN, herunder især inden for sikkerhedspolitik, menneskerettigheder og udviklingsspørgsmål. Missionen ledes af den danske FN-ambassadør i New York. Der er lige nu ca. 20 medarbejdere, deriblandt militærrådgiveren, samt en blanding af fastansatte akademikere udsendt af Udenrigsministeriet og lokalt ansatte akademiske medarbejdere samt praktikanter. Militærrådgiveren er udsendt af Forsvarsministeriet.
Om stillingen
Forsvarsministeriet har en grundlæggende interesse i at have et godt kendskab til udviklingen og aktuelle drøftelser på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område ved FN-hovedkvarteret i New York.

Du skal yde militærfaglig rådgivning om FN’s fredsbevarende indsatser. Dette indebærer rettidig identifikation af potentielle indsatser, hvor danske bidrag kan gøre en kvalitativ forskel i FN’s fredsbevarende aktiviteter i relation til konkrete styrkebidrag, udsendelse af enkeltpersoner, sekunderinger, støtte til FN’s aktiviteter via FN-puljen under Freds- og Stabiliseringsfonden, arrangementer i New York og Danmark, træningsindsatser, kontakter til tænketanke, nordisk samarbejde, samarbejde med andre partnere mv.

Herudover varetager du opgaver i relation til udsendelse af styrkebidrag og rotation af udsendt dansk personel til FN’s fredsoperationer. Arbejdet på FN-missionen er organiseret i en flad struktur, hvor den enkelte arbejder meget selvstændigt i løbende sparring med ambassadøren eller souschefen. Der lægges vægt på evne til at kunne se muligheder for synergi og samarbejde på tværs af missionens forskellige sagsområder.

Som en del af Danmarks kampagne for at opnå medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd skal du bistå FN-missionens planlægning og gennemførelse af de forventeligt mange kampagneaktiviteter, herunder inden for det militære område. Disse vil have faglig og social karakter. Kampagnen løber frem mod valget i sommeren 2024. Du vil ligeledes generelt indgå i FN-missionens forberedelser frem mod indtrædelse, herunder gennem opbygning af kompetencer og viden på de nødvendige sikkerhedspolitiske områder samt om arbejdet i Militærkomiteen (Military Staff Committee).
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus. Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller en erfaren major/orlogskaptajn, hvor det er en fordel, at du kommer med erfaring fra chefniveauet samt er energisk, initiativrig og vedholdende i din indsats. Opmærksomheden skal henledes på, at du som major/orlogskaptajn muligvis vil blive konstitueret i stillingen efter en konkret vurdering.

Du er analytisk skarp, har stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner samt gode samarbejdsevner. Det er en forudsætning, at du har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt og på både på dansk og engelsk. Du arbejder desuden med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet og evner at prioritere og bevare overblikket i pressede og komplekse situationer.

Derudover har du gode diplomatiske evner, kulturel forståelse og udpræget talent for at skabe netværk både i København ved hjemlige myndigheder og lokalt i det internationale miljø ved FN hovedkvarteret, blandt andre medlemslande og i det øvrige internationale akademiske miljø i New York. Dette inkluderer også at være Danmarks militære repræsentant ved både sociale, repræsentative og faglige aktiviteter.

Du har solid militærfaglig indsigt og bred erfaring fra såvel national som international tjeneste, samt erfaring fra international operativ tjeneste, herunder gerne FN-tjeneste.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Det er derfor en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i Forsvarsministeriets departement eller ved en af Forsvarsministeriets styrelser. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Du har med andre ord godt kendskab til aktuelle danske udenrigs- og forsvarspolitiske prioriteter samt et bredt kendskab til dansk forsvar. Du har ligeledes bredt kendskab til international politik og samarbejdet inden for relevante internationale organisationer, samt flair for håndtering af sager med såvel politiske som militærfaglige hensyn.

Vi forventer desuden, at du er fleksibel og har viljen til at lære nyt og tager udfordringerne, som de kommer, da opgaverne ofte rækker langt ud over typiske arbejdsfelter for officerer.
Ansættelsesvilkår
Udstationering i stillingen er to år (1. juli 2022 til sommeren 2024). Der vil være mulighed for at søge om forlængelse. Såfremt Danmark vælges ind i Sikkerhedsrådet, vil forventningen være forlængelse til ultimo 2026, hvor perioden for Danmarks medlemskab af Sikkerhedsrådet udløber.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Stillingen kan besættes ved konstitution.

Der tillægges midlertidig højere grad som oberst/kommandør, så længe stillingen bestrides.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser, oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig og evt. udgifter til medfølgende børns uddannelse. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udsendelse. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet. Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte viceafdelingschef i Forsvarsministeriet Ulrich Essemann-Beck, ube@fmn.dk, eller nuværende militærrådgiver, oberst Thor Hilton på thohil@um.dk

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, tlf. 72 81 91 42.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link. CV på dansk og engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2021.
Vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent